Ukrainas självständighetsdag 24 augusti

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 24 augusti firar Ukraina sin självständighetsdag och som en solidaritetshandling hissar Region Stockholm den ukrainska flaggan utanför Landstingshuset.

Sedan Ryssland invaderade Ukraina följer Region Stockholm noga utvecklingen och bistår med nödvändiga åtgärder av flera olika slag: 

  • Hälso- och sjukvård tillhandahålls i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv. Det innebär att personer som inte har fyllt 18 år och som sökt eller beviljats uppehållstillstånd som massflykting, erbjuds fullständig vård och tandvård i samma omfattning som folkbokförda barn. Samt att personer som har fyllt 18 år som sökt eller beviljats uppehållstillstånd som massflykting erbjuds vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.
  • Ukrainskt pass gäller som biljett i SL:s kollektivtrafik.
  • Region Stockholm har hittills bidragit, via de nationellt samordnade insatserna, med medicinsk utrustning, läkemedel och förbrukningsartiklar till ett värde av cirka 50 miljoner kronor som skickats till Ukraina.
  •  Stöd till kulturinsatser. Kulturnämnden har beslutat om ett extra stöd om 9 miljoner kronor till kulturlivet för insatser som kan bidra till inkludering och meningsskapande för människor på flykt från Ukraina.
  • Stöd till projekt som underlättar för ukrainska flyktingar att komma in på arbetsmarknaden. Tillväxt- och regionplanenämnden har reserverat 3 miljoner kronor till projekt som skyndsamt stöttar insatser som underlättar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, att komma in på arbetsmarknaden i Stockholms län. Projektmedel kan sökas av offentliga och privata aktörer som kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar.
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan