Val till regionfullmäktige den 11 september

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Söndag den 11 september 2022 är det val till regionfullmäktige i Region Stockholm. Samma dag är det val till riksdagen och kommunfullmäktige.

Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet

I regionfullmäktige sitter de förtroendevalda politiker som representerar invånarna i Stockholms län.

Det finns 149 ledamöter i regionfullmäktige i Region Stockholm som därmed är Sveriges näst största parlament.  

Regionfullmäktige fattar beslut och styr över de frågor och områden som ligger inom Region Stockholms ansvar.

Vad gäller valet?

Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet.

Verksamheten finansieras till ungefär 80 procent av skatteintäkter från länets invånare, som för 2022 är skatten 12,08 kronor per intjänade hundra kronor. Region Stockholms budget är cirka 119 miljarder kronor för 2022.

Som väljare är du med och påverkar vilket parti och vilka personer som ska representera dig som invånare under kommande mandatperiod 2022–2026.

Det är de förtroendevalda politikerna som fattar beslut om hur pengarna ska användas och vilka prioriteringar som ska göras inom regionens ansvarsområden.

Mer om Region Stockholms uppdrag och ansvar

Läs mer om hur politiken i Region Stockholm fungerar 

Läs mer om hur Region Stockholm styrs

Vem kan rösta?

Du behöver inte vara svensk medborgare för att få rösta till regionfullmäktige. Det räcker med att du är folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen och att du är folkbokförd i Stockholms län.

Du har rösträtt till regionfullmäktige om du:

  • Är svensk medborgare och folkbokförd i Stockholms län
  • Är medborgare i något av EU:s medlemsländer och folkbokförd i Stockholms län
  • Är medborgare i Norge eller Island och folkbokförd i Stockholms län
  • Är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen. Du måste då också ha varit folkbokförd i Stockholms län i tre år.
  • Samma regler gäller valet till kommunfullmäktige. Till riksdagsvalet måste du vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

Läs mer på valmyndighetens webbplats

Politiska partier som finns representerade i Region Stockholm
I regionfullmäktige finns idag åtta partier representerade. Ett mandat är detsamma som en plats i fullmäktige i Region Stockholm. Totalt finns 149 mandat.

Partierna listas här nedan i bokstavsordning. Mandatfördelning efter valresultatet 2018 anges i parentes.

Centerpartiet (12 mandat)

Kristdemokraterna (12)

Liberalerna (12)

Miljöpartiet (8)

Moderaterna (34)

Socialdemokraterna (40)

Sverigedemokraterna (15)

Vänsterpartiet (16)

Sedan 2018 styr fem partier i en koalition som har majoritet. Dessa partier är Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

I opposition finns följande partier, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Var finns mer information från de politiska partierna?

Här nedan finns länkar till de partier som idag finns representerade i regionfullmäktige.

Centerpartiet Stockholmsregionen
Kristdemokraterna Stockholm:
Liberalerna Stockholm:
Miljöpartiet Stockholmsdistriktet:
Moderaterna Stockholms stad och län:
Socialdemokraterna i Stockholmsregionen:
Sverigedemokraterna i Stockholms län:
Vänsterpartiet Storstockholm:

Det finns fler partier som kandiderar till regionfullmäktige. Information samlas på Valmyndighetens webbplats:

Läs mer om Region Stockholm på regionstockholm.se:

Other languages

This text will be translated into other languages in August 2022.

Denna text kommer att översättas till andra språk och publiceras under augusti månad.

Tillbaka till nyhetslistan