Lovande resultat efter ett år med hälsoobligation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Just nu pågår en världsunik preventiv satsning i Stockholm. Region Stockholm har i samarbete med Skandia och SEB skapat en hälsoobligation. Och till det, i samarbete med Health Integrator, har ett hälsoprogram startats som ska hjälpa personer mellan 50 och 60 år i riskgrupp att förebygga typ 2-diabetes. Resultaten hittills är lovande, efter ett år är mer än hälften av deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.

Programmet syftar till att förebygga typ 2-diabetes för personer i riskgrupper. I projektet har Region Stockholm samarbetat med Skandia som är finansiär och med SEB som tagit fram den finansiella modellen. Health Integrator är företaget som levererat den digitala plattformen.
Deltagarna i programmet får stöd och följs upp under upp till fem år.  För det finns den digitala plattformen som ger dem tillgång till hälsotjänster från flera leverantörer. Det kan vara fysisk aktivitet, kost- och sömnråd och stresshantering som med hjälp av hälsopedagoger kan skräddarsy prevention efter individuella behov.

Om färre personer får diabetes typ-2 innebär det framför allt minskat individuellt lidande men även minskade sjukvårdskostnader. Med minskad förekomst av diabetes typ-2 är potentialen att undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år om Region Stockholm i ett senare skede skulle välja att skala upp interventionen och erbjuda den till alla i länet som är riskgrupp för diabetes.

Intresset för hälsoprogrammet har varit stort. Nästan 30 000 personer mellan 50 och 60 år i Stockholm anmälde sitt intresse för att delta i programmet. Efter en urvalsprocess fick 925 deltagare plats i programmet som alltså pågått i ett år nu.

Vid programstart var samtliga deltagare i riskzon för diabetes. Efter sex månader hade 43 procent av dem förbättrat sina värden och låg inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.  Efter tolv månader har hittills drygt 230 deltagare rapporterat resultatet från sitt uppföljande blodprov. 51 procent av deltagarna är inte längre i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes.

Resultaten kan hittills summeras enligt följande:

  •  51% är inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes (HbA1c* 41 mmol**/mol eller lägre)
  • 66% har förbättrat sitt blodsockervärde (sänkt HbA1c)
  • 23% har försämrat sitt blodsockervärde (höjt HbA1c)
  • 11% har oförändrat blodsockervärde
  • 7% ligger inom spannet för typ 2-diabetes (HbA1c 48 mmol/mol eller högre)
  • Genomsnittlig skillnad i midjemått är -3,25 cm
  • Genomsnittlig skillnad i vikt är -3,54 kg

Genomsnittliga förbättringen av BMI, midjemått och HbA1c hos kvinnorna är något bättre i jämförelse med den genomsnittliga förbättringen hos männen.

*HbA1c är ett blodprov som visar nivån av blodsocker under de senaste två till tre månaderna innan provtagningen. Enheten anges i **millimol per mol, mmol/mol

Om hälsoobligationen:

Genom att länka återbetalning och ränta till hur väl insatsen faller ut uppnås en riskdelning i modellen, en unik lösning. Läs mer om hälsoobligationer på Region Stockholms webbplats: Region Stockholm är först med en Hälsoobligation med avkastning efter resultat - Region Stockholm

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan