Snabbare beslut för att stödja Ukraina och avbrutna samarbeten med Ryssland

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm fortsätter stödja Ukraina med internationellt bistånd. Genom snabbare beslut kommer det vara möjligt att hjälpa Ukraina med bistånd till ett värde av högst 50 miljoner kronor vid varje tillfälle. Det beslutades vid ett extra sammanträde med regionstyrelsen den 22 mars. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att avsluta kvarvarande samarbets- och vänskapsavtal med Ryssland.

Nöden till följd av kriget i Ukraina är stor. Region Stockholms ambition och vilja är att så långt vi kan bistå Ukraina och de nödställda utifrån de behov som framkommer på kort och lång sikt.

Regioner kan ge internationellt bistånd till Ukraina i form av utrustning, utbildning och rådgivning. Region Stockholm har tidigare fattat beslut om bistånd i form av utrustning till nödställda i Ukraina som överlämnats till den ukrainska ambassaden. Idag behöver beslut som överstiger 100.000 kronor beslutas av regionfullmäktige. Med dagens beslut ges regionstyrelsen rätt att fatta beslut till ett värde om högst 50 miljoner kronor vid varje tillfälle vilket ger ett snabbare beslutsfattande. Regiondirektören ges även rätt att fatta beslut om högst 10 miljoner kronor vid varje tillfälle, vilket skyndar på processen ytterligare.

Regionen har en löpande dialog med Socialstyrelsen, som samordnar nationellt, för att kunna bidra med relevant utrustning när förfrågan kommer från EU. Rutiner har etablerats för detta och ska säkerställa dels att rätt utrustning skickas, dels att logistiken är förberedd och säker.

Regionfullmäktige fattade också beslut om att snarast möjligt avsluta kvarvarande vilande samarbets- och vänskapsavtal med regioner och motsvarande officiella organ i Ryssland, för att tydliggöra fördömandet av Rysslands invasion av Ukraina.

Ett uttalande till stöd för Ukraina beslutades också enligt följande: Regionfullmäktige uttalar, i egenskap av demokratiskt valda representanter för Region Stockholms invånare och företrädare för Sveriges näst största parlament, sitt stöd för rätten till fria demokratiska val och nationellt självbestämmande, samt fördömer Rysslands invasion av Ukraina.

Läs mer i ärendet Beslut om internationellt bistånd, beslutat i regionstyrelsen den 22 mars och även i regionfullmäktige samma dag


Lär mer i ärendet: Region Stockholms internationella ansvar, beslutat i regionfullmäktige den 22 mars

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan