Flyktingar från Ukraina får vård som folkbokförda invånare

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Personer som flytt i samband Rysslands invasion av Ukraina och ska få vård som om de vore folkbokförda invånare. I vanlig ordning ska de hänvisas till rätt vårdnivå för bästa omhändertagande.

Flyktingar i behov vård ska erbjudas vård på samma sätt som om de vore folkbokförda i Sverige. De ska få subventionerade läkemedel och erbjudas vaccinationer mot covid-19 på samma villkor som länets övriga invånare.

Ovan gäller tills vidare eller fram till att Migrationsverket kommer med andra anvisningar.

Läkemedel

Region Stockholm kommer att subventionera läkemedel. Fram till att rutinen är klar hänvisar Region Stockholm apotek till rutinen för subvention av läkemedel för tillståndslösa. Den som skriver ut receptet ska ange att patienten är flykting från Ukraina.

Vaccination mot covid-19

Personer som flytt kriget i Ukraina kan vaccinera sig hos vaccinatörer som kan ta emot personer som inte har svenskt personnummer. I nuläget är det möjligt på vårdcentraler eller vid någon av Region Stockholms vaccinationsbussar.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan