Beslut om bistånd till nödställda i Ukraina

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionstyrelsens ordförande har beslutat om bistånd till nödställda i Ukraina. Detta efter att en särskild begäran inkommit via ukrainska hälsoministeriet till Region Stockholm. Den ukrainska myndigheten ser stora behov av medicinsk utrustning, förbrukningsartiklar och läkemedel.

Beslutet innebär att Region Stockholm via akutsjukhusen snabbt tagit fram den efterfrågade medicinska utrustning som kan avvaras på akutsjukhusen. Det är anestesiutrustning, hjärtstartare, patientmonitorer, EKG-utrustning, rullstolar, ultraljudsutrustning och ventilatorer. Samtliga akutsjukhus och närsjukvården har bidragit till att på kort tid samla ihop den efterfrågade utrustningen. Den kommer omgående att skickas via Ukrainas ambassad i Sverige.

Regionstyrelsen har rätt enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter om internationellt bistånd. I ärenden som är så brådskande att de inte kan avvaktas har regionstyrelsens ordförande rätt att fatta beslut på regionstyrelsens vägnar. I Region Stockholm får regionstyrelsen fatta beslut om internationellt bistånd enligt 29 § i reglementet.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan