Vinnarna av Årets Innovation och årets bästa Implementation 2021 är utsedda i Region Stockholm.

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För tredje året i rad har årets innovation och implementation utsetts i Region Stockholm. Vinnarna utseddes genom ett röstningsförfarande 5-6 oktober under innovationsveckan.

Vinnare i kategorin årets innovation blev Stockholms läns sjukvårdsområde, psykiatri sydväst med projektet Utveckling, implementering och utvärdering av ett nytt individanpassat KBT-baserat krishanterings-program via internet för personer som utvecklat psykisk ohälsa till följd av Coronapandemin eller andra kriser.

Målet med projektet är att utveckla, implementera och utvärdera ett  psykologiskt internetbaserat krisbehandlingsprogram för personer som på olika sätt drabbats negativt av Covid-19-pandemin och utvecklat psykisk ohälsa som följd. Pandemin med dess följder har inneburit en ökad risk för en rad psykosociala stressorer såsom sorg, svår egen sjukdom, förlorad daglig sysselsättning, osv. Kontakt till projektet är Susanna Österman, psykolog, doktorand, samt Viktor Kaldo, psykolog, forskargruppsledare och docent vid KI och Centrum för Psykiatriforskning och Erik Forsell, psykolog, Med Dr, Utvecklingsansvarig vid Internetpsykiatri.se, vid Internetpsykiatri Stockholms läns sjukvårdsområde, psykiatri sydväst.

Projektet Införande av 3dimensionella Datortomografibilder kliniskt från Danderyds sjukhus tog hem vinsten i kategorin årets implementation 2021.

Projektet är ett införande i klinik av tredimensionella modeller av luftvägar med ambitionen att på sikt kunna göra individanpassade trakealkanyler.  Projektet ser även att metoden kan ha breda tillämpningar inom ortopedi, kirurgi och medicin. Det finns även en modul för analys av Covid-19 förändringar i lungor. Projektet inleddes med en studie vars syfte var att fastställa att datortomografi (CT) bilder gick att konvertera till 3D med bibehållen kvalitet och precision. Projektet fortsätter nu med implementering av denna nya metod som arbetsprocess på sjukhusets röntgenavdelning. Kontakt till projektet är Stefan Håkansson Medicinteknisk ingenjör och Johanna Albert Överläkare och Docent i Anestesi och Intensivvård vid Danderyds Sjukhus.

Övriga nominerade i kategorin Årets Innovation 2021 var projekten ”Mobil Mobilitetshubb - Försök med kombinerad mobilitet och tjänster för minskat bilresande” från Trafikförvaltningen och projektet ”KAMER2A - En AI-baserad tjänst för bedömning av återfallsrisk efter operation av meningiom” från Karolinska universitetssjukhuset. För kategorin årets implementation var även projekten ”PRIMA 360, VR-behandling för social ångest och emotionell färdighetsträning hos ungdomar och barn” från Prima vårdcentraler och projektet ”Bemötandeverktyg- ett normkreativt verktyg för en jämlik vårdupplevelse” från Södersjukhuset nominerade. Diplom utdelades till vinnarna från Daniel Forslund, Ordförande Regionstyrelsens Innovations och utvecklingsutskott och från Clara Hellner, Forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm. Vi vill speciellt lyckönska vinnarna och alla nominerade bidrag i deras fortsatta innovationsresa. Samtliga projekt har erhållit bidrag från Innovationsfonden i Region Stockholm.

Läs mer om Innovationsfonden, övriga projekt och dess utlysning här, samt om innovationsarbete i Region Stockholm

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan