Avsiktsförklaring om placering av EU-myndighet i Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Europeiska kommissionen kommer i höst att lägga fram ett förslag om att inrätta Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA), i syfte att avhjälpa de brister i EU:s gemensamma hantering av gränsöverskridande hälsokriser som blottats under covid-19-pandemin. Region Stockholm har under kommissionens samrådsförfarande uttryckt sitt stöd till inrättandet av myndigheten, som regionen anser skulle stärka EU:s gemensamma hantering av framtida hälsorelaterade hot.

Region Stockholm, Stockholms stad, Huddinge kommun och Solna kommun har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring om att verka för inrättandet av kommande Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser i Stockholmsregionen.

Nästa steg är att starta upp de nationella ansträngningarna att få nya myndigheten placerad i Sverige och Stockholm.

- Sverige och Region Stockholm har ett av världens bästa universitetssjukhus, är ett av Europas största forskningscentra och ledande inom teknisk utveckling. Behovet av en gemensam strategi för framtida hälsokriser har gjort sig tydlig, inte minst under covid-19 pandemin. Med regeringens tydliga stöd skulle HERA kunna stärka vår position som knytpunkt för Europas samlade forskning och rusta hela Europa för framtida hälsohot, säger finansregionrådet Irene Svenonius.

- Stockholm ligger i internationell framkant när det gäller forskning, vård och life science. Stockholm som stad har mycket att erbjuda och samordningsvinsterna är stora. Att den Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) finns i regionen gör det än mer naturligt att placera HERA här, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr.

- Det finns många bra platser i länet för en etablering av den nya myndigheten. Huddinges Flemingsberg är ett välkänt kluster för forskning och innovation. Dessutom pågår redan ett enormt utvecklingsprojekt som ska göra plats för tiotusentals arbetsplatser i området, säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge

- En etablering av HERA skulle stärka Stockholmsregionens ställning inom life science-område, vilket skulle gynna hela landet. Redan idag finns den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) på plats i Solna tillsammans med en stor koncentration av forskning och företagande inom life science, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

- Karolinska institutet (KI) i Stockholm är ett europeiskt toppuniversitet som skulle kunna bidra till HERA med kunskap och profession inom medicin och hälsa. HERA skulle ge KI och Sverige bättre möjligheter för internationella samarbeten och finansiering av livsviktig forskning. Vi har redan skapat ett center för framtida hälsohot och pandemier – ett Health Emergency and Pandemic Science Center. Inför nästa stora kris vill gärna ta ett ännu aktivare samhällsansvar för att minska de globala ojämlikheterna inom hälsa och stärka den internationella beredskapen, säger Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska institutet.

- EU behöver stärka sin förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot. Karolinska Universitetssjukhuset har vårdat flest covid-19 patienter i Sverige och även spridit erfarenheter och kunskaper kring sjukdomen i våra internationella nätverk. Sjukhuset välkomnar den avsiktsförklaring som nu görs och fortsätter att arbeta för bättre hälsa i EU och globalt, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan