Region Stockholm utökar vaccinationerna av personer som lever i social utsatthet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I slutet av april inledde Region Stockholm vaccineringen av personer som kan ha svårt att följa smittskyddsrekommendationer och skydda sig själva. Nu inleds nästa steg, och den här veckan startar ett mobilt team som ska vaccinera personer som lever i hemlöshet och annan utsatthet. Det är en uppsökande verksamhet som sker genom att vaccinationsteamet besöker olika stöd- och frivilligorganisationer.

Den mobila verksamheten kommer att utgå från Sabbatsbergs sjukhus och kommer att besöka ett antal platser runt om i länet för att vaccinera personer som lever i social utsatthet, exempelvis personer som saknar eget boende eller är papperslösa.

Det mobila teamet består av två sjuksköterskor – en läkare finns också tillgänglig – och rutten som de följer har arbetats fram i samråd med organisationer som Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Convictus, Läkare i världen och Mikamottagningen. Verksamheten startar den här veckan och beräknas vara i full drift under vecka 22.

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan