Regional särskild sjukvårdsledning införs i Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Från klockan 17.00 den 19 november införs stabsläge för stärkt ledning av hälso- och sjukvården. Arbetet pågår intensivt med att stärka kapaciteten för att möta den ökande smittspridningen och det växande vårdbehovet som orsakats av covid-19.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson har idag beslutat att övergå till stabsläge på grund av det ökade sjukvårdsbehovet kopplat till covid-19. I och med stabsläget införs Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL).

Regional särskild sjukvårdsledning innebär att arbetet stärks ytterligare med bland annat koordinering av vårdkapacitet, samverkan mellan aktörer, säkerställande av tillgång till läkemedel, samordnad kommunikation inom hela vårdsystemet och till invånare. Samverkan med regionala och nationella myndigheter pågår löpande.

Region Stockholm ser nu en ökning av antalet covidpatienter som behöver slutenvård inklusive intensivvård samt en ökad smittspridning. Det finns en beredskap för att kunna möta upp en ökning av vårdbehovet för covidpatienter i Region Stockholm.   

Just nu vårdas 620 patienter inom slutenvården med bekräftad covid-19, varav 46 får intensivvård. Samtliga akutsjukhus i länet har stabsläge eller förstärkningsläge.

Med anledning av covid-19 var regional särskild sjukvårdsledning aktiverad i stabsläge från 7 februari till 7 september 2020.

Fakta: Socialstyrelsens definitioner av beredskapslägen

Stabsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge
Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge
Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan