Vidareutveckling av appen Alltid öppet fick pris för Årets implementation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Arbetet med att vidareutveckla appen ”Alltid Öppet” för patienter med kronisk sjukdom får pris för Årets bästa implementation. Utvecklingen har skett i samarbete med användarna.

I nära samarbete mellan patienter och vårdgivare har på kort tid flera smarta tjänster implementerats i appen Alltid öppet. Tjänsterna finns för att möta behov hos de med kronisk sjukdom.

Arbetet har bedrivits av Akademiskt Specialistcentrum i samverkan med SLSO Innovationssluss.

Priset går till Anna Tisäter, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare inom eHälsa samt till Gabor Revay, objektledare IT för appen Alltid öppet och ansvarig för innovationsslussen, båda vid Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

-Det är väldigt roligt att få ett pris för något vi har utvecklat tillsammans med patienter, vårdpersonal och tekniska utvecklare. Ingen av oss hade kunnat göra detta på egen hand, säger Anna Tisäter. Det har varit avgörande att utgå från patienternas behov och utveckla därefter. Vi vill veta att vi gör något som verkligen är till nytta för patienterna.

Ledinjektion för patienter med reumatisk sjukdom

Patienter med reumatisk sjukdom känner ofta sin sjukdom väl och vet när de har ett begynnande skov och därför är i behov av en kortisoninjektion i en eller flera leder. En funktion i Alltid öppet-appen har tagits fram där patienterna på Centrum för Reumatologi själva kan boka sin tid för ledinjektion, vilket varit ett stort behov och önskemål från patienterna. Tidsbokningen föregås av ett frågeformulär med bakomliggande logik, för att säkerställa att patienten inte har några hinder för injektion. Tjänsten innebär även minskat administrativt arbete för vårdpersonalen.

Chatt med handledare vid Överviktscentrum

Patienter som är i behandling mot fetma har ofta behov av tät kommunikation med sin handledare på Överviktscentrum. Tidigare har kommunikationen skett via telefonkontakt var 14:e dag men det har inte mött patienternas behov av att lätt och snabbt kunna kommunicera med sin handledare. För att underlätta kommunikationen mellan patienter och personal har en chatt i Alltid öppet startats. Det ger möjlighet till en helt ny typ av samspel vilket är viktigt för positiva behandlingsresultat. Tjänsten uppskattas mycket av både patienter och personal då det är ett väldigt effektivt och enkelt kommunikationssätt.

Diabetes och fotsår

För att undvika allvarliga komplikationer av ett fotsår hos en patient med diabetes är det avgörande att få snabb medicinsk bedömning av fotsåret. Tidigare krävdes att patienten kom till mottagningen på Centrum för diabetes för att få hjälp, men de kan nu via Alltid öppet själva skicka in bilder på sina fotsår till mottagningen och få snabb bedömning och åtgärd.

Tio bidrag var nominerade

Priset för Årets Innovation och Årets Implementation röstas fram av intresserade kring sändningen Region Stockholms Innovationsfondens digitala dagar som ägde rum den 14 och 15 oktober. De tio nominerade bidragen presenterade sig själva i korta pitcher och på webben sll.se/innovationsfonden kunde publiken rösta. Syftet var att sprida kännedom om de goda innovationer som engagerade medarbetare utvecklat, och intresset var stort, under det dygn röstningen var öppen kom det in över 4000 röster.

De projekt som nomineras till priset har fått medel från Innovationsfonden. Det är smarta, viktiga och nyskapande innovationer som kan bli till nytta för invånare i Region Stockholm.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan