Miljöpris för fossilfri bussflotta

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Trafikförvaltningens chef för hållbar utveckling, Stefan Wallin, vinner årets miljöpris. Sedan 2018 drivs samtliga bussar på förnybara drivmedel.

Från vänster: My Holgersson, Karolinska Universitetssjukhuset, vinnare Hederspiset. Stefan Wallin, trafikförvaltningen, vinnare Miljöpriset. Maria Wolodarski, Karolinska Universitetssjukhuset, vinnare Årets eldsjäl. Foto: Danish Saroee

På tisdagen avslöjades vinnarna av Region Stockholms Miljöpris 2020. Bland 15 starka bidrag tog Stefan Wallin, chef för hållbar utveckling vid trafikförvaltningen, hem segern. Maria Wolodarski, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, utsågs till Årets Eldsjäl för sitt sätt att engagera vårdpersonal i arbetet med miljö och klimat. Hederspriset gick till My Holgersson, vid samma sjukhus, som en följd av att hon fått mest röster av alla bidrag på miljöpriset.se.

Alla SL-bussar drivs med förnybart bränsle

Arbetet för en fossilfri och klimatsmart SL-trafik började för cirka 30 år sedan. Då började den första bussen köra på förnybart bränsle. Men det är först de senaste tio åren som utvecklingen kommit igång på allvar. 2011 drevs hälften av SL:s bussar med förnybara drivmedel. 2016 var andelen 75 procent. Målet att alla bussar skulle drivas fossilfritt var satt till 2021 men uppnåddes redan 2018. En av personerna bakom det här arbetet är Stefan Wallin, som år 2003 började som miljöchef på dåvarande Stockholms län landsting.

– Det känns alldeles utmärkt att få detta pris och det har varit en lång och spännande resa. Framför allt tänker jag på biogas som varit ett fantastiskt äventyr eftersom det kräver en helt annan motortyp, säger Stefan Wallin.

Miljö- och hållbarhetsberedningen, som ligger bakom utnämningen, framhåller att målet 100 procent förnybara drivmedel var satt till år 2021 men har uppnåtts tre år i förtid tack vare ”planering, idogt arbete och uthållighet samt gott samarbete inom och utanför den egna verksamheten”.

Varför lyckades ni tidigare än utsatt mål?

– Det handlar mycket om att vi involverade våra operatörer. Runt 2010 började vi jobba mer strategiskt för att, med flera års framförhållning, ställa rätt krav på operatörer. På så vis kunde de planera sina bussinköp bättre under trafikavtalen och även delta i utvecklingen av nya drivsystem. När vi fick med dem i tänket så gick det oerhört mycket fortare på slutet, säger Stefan Wallin.

Äran vill han dock dela med många andra. Precis som juryn uttrycker i sin motivering har detta varit ett arbete som ställer stora krav på kunnighet och engagemang inom många områden, inte bara inom transport - och miljöområdet.

– Vi har lyckats uppnå miljömålen varje mål-år tack vare många dedikerade människor; chefer, fordonstekniker, modiga politiker, duktiga tjänstemän och ingenjörer för att nämna några.

Mycket utvecklingsarbete

Genom åren har man testat flera olika system för att driva bussar. Det har varit svänghjul som lagrar energi, olika batteribussar och även bränslecellsbussar.

–  Ibland har vi fått lägga ner försök. Andra gånger har det kommit till nytta långt senare. Ett tag hade SL tre bussar som gick på vätgas och bara släppte ut vattenånga. Tekniken fungerade men det blev väldigt dyrt. Nu 15 år senare är vätgas åter på väg att bli intressant för både bilar och tunga fordon.

Årets eldsjäl bakom klimatsmarta arbetssätt

Maria Wolodarski, biträdande överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, får priset Årets eldsjäl för sitt sätt att engagera vårdpersonal i arbetet med miljö och klimat. I början av 2019 initierade hon och miljösamordnaren My Holgersson projektet Green Team. Det är ett miljöarbete i projektform där chefer har bjudits in till regelbundna möten för att diskutera, och komma igång med, aktiviteter kopplade till sjukhusets miljömål.

– Istället för att högre chefer ska besluta om aktiviteter har vi försökt föra ut det på vårdgolvet så att förslagen kommer från medarbetarna. Det har fallit väldigt väl ut, säger Maria Wolodarski.

Färre engångslakan och engångskläder, minskad mängd kasserade läkemedel och utökade möjligheter att samla in matrester är några resultat av Green Teams aktiviteter.

Maria Wolodarski har ett stort miljöengagemang även på fritiden. Hon är vice ordförande i Läkare för Miljön och har varit med och tagit fram en ny klimatpolicy för Svenska Läkaresällskapet. Hon föreläser också om klimat och hälsa, både på Karolinska och andra sjukhus.

– Klimatförändringarna är det största hotet mot folkhälsan under vårt århundrade. De kommer påverka oss i vården, eftersom vi får ta hand om de hälsoproblem som ett ändrat klimat för med sig.

Nyckeln till ett långsiktigt klimatarbete ligger i att skapa förståelse för hur stora förbättringar det kan bli om personalen engagerar sig, menar Maria Wolodarski.

Envist engagemang ger hederspris

Hennes projektkollega i Green Team, My Holgersson, fick flest röster på miljopriset.se och tilldelas därför hederspriset. Utöver att driva projekt som Green Team har hon även på andra sätt engagerat sig för att få in miljötänket i verksamheternas dagliga arbete. My Holgersson har bland annat kopplat ihop sjukhusets verksamheter med en energispecialist på fastighetsförvaltaren Coor vid Nya Karolinska i Solna, för att minska deras energiförbrukning. Genom enkla åtgärder som att minska onödig belysning, anpassa ventilationen och stänga av datorer och skärmar när de inte används går det att spara mycket energi.

– Allt vi gör i vården har en miljöpåverkan. Därför behöver vi hela tiden göra små, medvetna val. Undvika engångsprodukter, välja vegetariskt vid personallunchen, ta buss istället för bil till möten, säger My Holgersson.

Hon jobbar mycket tillsammans med chefer och miljöinformatörer, och stöttar verksamheterna i att på egen hand bedöma hur de påverkar miljön och vilka åtgärder de kan genomföra.

– Det underlättar för dem att ha en person som informerar om olika val. Jag försöker anpassa mig så att jag levererar de tjänster verksamheterna efterfrågar.

Just nu arbetar My Holgersson med att tillgängliggöra statistik där verksamheterna löpande kan se hur de ligger till miljömässigt, exempelvis med förbrukning av engångsartiklar och förskrivning av miljöbelastande preparat.

– Så att de själva kan ha kontroll och känna ansvar.

Anton Fendert, ordförande i miljö- och hållbarhetsberedningen som utsåg vinnarna, är imponerad av arbetet som bedrivs.

– Det var svårt att välja pristagare bland alla de starka bidrag som nominerats. Jag är glad att idag få tillfälle att hylla det nytänkande, kompetens och engagemang som vinnarna visar prov på.

 

Tillbaka till nyhetslistan