Alla invånare i Region Stockholm ska få möjlighet att testa sig för covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu ska alla invånare i länet få möjlighet att testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Med start från och med måndag 15 juni kan länets invånare börja boka sin provtagning på 1177.se.

Bokning av provtagning startar via 1177.se från och med måndag 15 juni. Själva provtagningen kommer succesivt att skalas upp så att all provtagning sker i enlighet med den överenskommelse som gjorts mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner.

I Region Stockholm innebär det att alla som har symtom som tyder på covid-19 ska kunna få testa sig för att se om de har infektionen. Alla som tror att de tidigare haft covid-19, men är friska sedan minst två veckor tillbaka ska kunna testas för att se om de utvecklat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. På 1177.se kommer det att finnas vägledning för att invånarna ska veta vilket test man ska ta och var.

Invånare som har pågående symtom som tyder på covid-19 kommer att kunna provta sig med PCR-test på bland annat följande sätt.

För de som har tillgång till bil kommer det att finnas sju stycken provtagningsstationer i länet där man tar prov på sig själv enligt medföljande instruktioner.

Det kommer även att finnas möjlighet att göra egenprovtagning i hemmet enligt medföljande instruktioner

De som misstänker att de har haft covid-19  och vill testa sig för antikroppar kommer att kunna vända sig till 1177.se/stockholm och få veta hur de bokar tid för provtagning. Provtagning kommer sedan att ske vid särskilda provtagningsstationer.

Efterfrågan bedöms vara mycket stor och kapaciteten kommer att säkerställas av Karolinska Universitetslaboratoriet. De kommer att succesivt öka kapaciteten under kommande veckor i samarbete mellan offentliga och privata provtagare.

Så kallade ”snabbtester” kommer inte att användas eftersom dessa bedöms ha för låg tillförlitlighet för den enskilda individen.

Den nu utökade provtagningen ska inte påverka den provtagning för covid-19 som redan nu genomförs. Det innebär att patienter vid sjukhus och äldreboenden fortsättningsvis kommer att prioriteras först. Äldreboenden får stöd av mobila team som åker ut och provtar boende och medarbetare på plats.

Från och med måndag kommer invånare få svar på frågor om provtagningen på 1177.se eller på telefon 1177.

Tillbaka till nyhetslistan