Kunskaper från enkät ska minska smittspridning på äldreboenden

Covid-19 har fram till idag drabbat 212 av länets 400 äldreboenden trots stora insatser av medarbetare och ledningar. En ny enkät från Smittskydd Stockholm som länets äldreboenden bidragit till ska nu ge underlag för fler åtgärder för att färre äldre ska drabbas.

- Med tanke på att så många äldre drabbats så svårt och också avlidit så är det helt tydligt att vi skyndsamt måste hjälpas åt att skapa fler och ännu mer effektiva åtgärder. Den här enkäten är ett viktigt bidrag i arbetet, säger Per Follin, Region Stockholms smittskyddsläkare.

Det är verksamhetsansvariga på 227 äldreboenden som svarat på enkäten och beskrivit de åtgärder de gjort men också delat med sig av de brister de ser och vill förbättra. Enkäten skickades ut 10 april och svaren kom in fram till den 15 april. Kunskaperna ska nu användas som ett underlag för att ta fram ännu mer effektiva åtgärder.

Här är några av resultaten

Ett område som många äldreboenden pekar på är svårigheten att skapa säkra avstånd mellan de boende, detta gäller både äldreboenden med och utan smittade.

- Många av de äldre har svårt att minnas och förstå instruktioner, det är ofta anledningen till att de flyttat just till ett äldreboende. Inte minst personer med demens. Många boenden vittnar om att det gör det svårt att stoppa smittspridning så detta är ett prioriterat område, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.

Frågan ställdes också om tillgång till skyddsutrustning och av svaren framgår att det fanns tillgång till skyddsutrustning vid nästan samtliga äldreboenden vid tidpunkten för enkätsvaret.

På frågan om medarbetare har arbetat med luftvägsymptom och/eller feber visar svaren att det förekommit oftare vid de SÄBO som hade konstaterad smitta.

- Här ser vi en skillnad vid SÄBO med och utan konstaterad smitta av covid-19. Det visar hur betydelsefullt det är att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom, säger Per Follin.

I sammanställningen av enkäten finns också beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att undvika att få in smittan i fler boenden samt att begränsa smittspridningen på äldreboenden.

- Vi vet att länets äldreboenden arbetat hårt för att undvika att få in smittan och att minska dess spridning bland våra mest utsatta. Att arbetet har effekt visar sig genom att färre boenden rapporterar in att de fått in smitta nu vecka för vecka. Vi måste fortsätta med åtgärder för att minska spridningen ännu mer, säger Per Follin.

Kartläggning av covid-19 på SÄBO i Stockholms län.pdf

Tillbaka till nyhetslistan