Region Stockholm tecknar samarbetsavtal med franska regionen Île-de-France

Sveriges och Frankrikes huvudstadsregioner stärker banden med ett samarbetsavtal kring innovation, digital omvandling och hållbarare framtid för medborgarna.

Detta enligt ett beslut i regionstyrelsen den 18 februari. Samarbetsavtalet ska undertecknas av Irene Svenonius, regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm och Valérie Pécresse, ordförande i regionfullmäktige i Île-de-France.

Ökad regional attraktionskraft, artificiell intelligens, autonoma och uppkopplade bilar samt förvaltning av naturresurser och grön finansiering är några utvalda gemensamma områden för det nya samarbetet. Sedan november 2017 har Sverige och Frankrike ett strategiskt partnerskap för innovation, digital omvandling och gröna lösningar. Nu fördjupas samarbetet genom att Region Stockholm och regionen Île-de-France tecknar samarbetsavtal och inleder ett partnerskap med samma syfte: att bidra till hållbar tillväxt, innovativa lösningar, nya affärsmodeller och ny kompetens för att skapa nya jobb och bevara den sociala sammanhållningen.

Fyra prioriterade områden

Region Stockholm och regionen Île-de-France kommer att identifiera områden av gemensamt intresse där regionerna kan lära av och komplettera varandra. Redan nu planeras samarbete inom fyra områden som lyfts fram i avtalet:

Industriområdet – främja tematiska partnerskap mellan företagskluster, institutioner och organisationer inom sektorerna autonoma och uppkopplade fordon, ren energi, artificiell intelligens och bioteknik.
Ekonomiska området – stärka samarbetet för att öka de båda regionernas attraktionskraft genom gemensamma projekt och nya samarbeten. 
Stadsplanering och smarta städer – utveckling av partnerskap mellan offentliga aktörer för hållbar mobilitet och utvecklad kollektivtrafik.
Miljö – erfarenheter av förvaltning av naturresurser och grön finansiering prioriteras.

Femårigt avtal som kan förlängas

Samarbetsavtalet mellan Region Stockholm och regionen Île-de-France, som träder i kraft i februari 2020, och har en fem-årig genomförandefas som kommer rapporteras årsvis under perioden. Efter fem år kan samarbetsavtalet förlängas ytterligare fem år. Inom Region Stockholm kommer en särskild arbetsgrupp etableras för att arbeta med genomförandet.

Fakta om Île de-France 

Île-de-France är en fransk region. Den utgörs av åtta departement, varav staden Paris intar en särskilt framträdande roll. Med drygt 12,2 miljoner invånare är regionen den mest folkrika i Frankrike.

Fakta om Valérie Pécresse

Valérie Pécresse är ordförande i regionfullmäktige i Île-de-France och tidigare minister för högre utbildning och senare budgetminister och talesperson för den franska regeringen under perioden 2007-2012.

Tillbaka till nyhetslistan