Budgeten i siffror

Region Stockholms budget för 2020 har nu beslutats av regionfullmäktige. Här är budgeten i siffror.

 • Budgeten uppfyller balanskravet och omsättningen uppgår till cirka 108 miljarder kronor för 2020.  
 • Det budgeterade resultatet är 311 miljoner kronor, resultatet exklusive omställningskostnader är 635 miljoner kronor.  
 • Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.  
 • Taxorna inom kollektivtrafiken höjs med 40 kronor till 930 kronor för ett 30-dagarskort i januari 2020 (taxan för 2019 är 890 kr) och rabatterat pris blir 620 kronor, vilket behövs för utbyggnad av kollektivtrafiken.  
 • Kostnaden för 30-dagarsperiodkorten i Waxholmsbolagets trafik höjs också till 930 kr för vuxna och till 620 kr för pensionär, ungdom och student.  
 • Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 14,9 miljarder kronor varav 4,6 miljarder kronor i vården och dess lokaler samt 10,3 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana. 
 • Investeringsplanen omfattar 123,2 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.  
 • Nämnderna tillförs 80,2 miljarder kronor i anslag i budgetförslaget för 2020. Det är ca 2,1 miljarder (2,6 procent) kronor mer än i budgeten för 2019. 

Anslag till nämnderna:

 • Hälso- och sjukvården, det vill säga hälso- och sjukvårdsnämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd, patientnämnden samt kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, tillförs i budgetförslaget 65,7 miljarder kronor i för 2020, vilket är 1,7 miljarder (+2,6 procent) mer än i budgeten för 2019. 
 • Kollektivtrafiken, trafiknämnden och färdtjänstnämnden, tillförs 11,0 miljarder kronor i budgetförslaget för 2020 vilket är 313 miljoner (+3,3 procent) kronor mer än i budgeten för 2019.  
 • Anslaget till regionstyrelsen föreslås till 2,6 miljarder kronor (2 642,1 miljoner kronor) för 2020, en ökning med 13 miljoner (+ 0,5 procent) jämfört med 2019.  
 • Anslaget för tillväxt- och regionplanenämnden föreslås till 187,1 miljoner för 2020, vilket innebär en ökning med 1,9 miljoner (+1,0 procent) jämfört med 2019.  
 • Anslaget till kulturnämnden föreslås bli 537,4 miljoner kronor för 2020, vilket är en ökning med 7,4 miljoner (+1,4 procent)  jämfört med 2019.  
 • Anslaget till fastighets‐ och servicenämnden föreslås till 47,5 miljoner kronor, en ökning med 5,5 (+13,1 procent) miljoner jämfört med 2019. 
Tillbaka till nyhetslistan