Region Stockholm nytt förvaltningsområde för samiska och meänkieli

Region Stockholm är förvaltningsområde för finska och sedan februari ingår även samiska och meänkieli. Förvaltningsområde innebär att finnar, samer och tornedalingar ska kunna använda sitt språk i kontakt med Region Stockholm.

Det bor många personer med finsk, samisk och meänkielisk bakgrund i Stockholm. Region Stockholm blir den sydligaste regionen som är förvaltningsområde för alla tre språken. För Region Stockholm innebär rollen som förvaltningsområde att Patientnämnden, smittskyddsläkaren och 1177 Vårdguiden ska kunna erbjuda service på finska, samiska och meänkieli.

Nytt för i år är även att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk skärps. Ändringarna i lagen innebär bland annat att kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Samråd

Region Stockholm bedriver sedan tidigare samråd med de nationella minoriteterna. Det innebär att förvaltningarna för dialog med de nationella minoriteterna i frågor som berör dem.

- För att säkra att Region Stockholm arbetar systematiskt med nationella minoriteter har vi en åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk som alla förvaltningar och bolag måste följa. Snart kommer det även att finnas en tillämpningsanvisning och checklista som förtydligar hur verksamheterna förväntas arbeta med frågan, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef.

Fakta nationella minoriteter:

Sverige har fem nationella minoriteter och det är finnar, samer, tornedalingar, romer och judar.

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att:

  • minoritetsspråken ska skyddas och främjas
  • de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur
  • kommuner och regioner är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och förvaltningsmyndigheter ska ge dem inflytande i egna frågor.
Tillbaka till nyhetslistan