Samverkan i fokus vid stadsplanering för ungas aktiviteter

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hur ska vi bygga städer och platser för ungas aktivitet? Hur ska stadsplaneringen kunna väga in ungas behov på platser där konkurrensen om marken är som starkast? Det var utgångspunkter för det nationella seminarium som arrangerades av Region Stockholm tillsammans med Boverket, Stockholms Stad och Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) den 24 januari.

Arrangörernas intention var att deltagare skulle medverka från olika discipliner, förvaltningar och ansvarsområden. Stadsbyggande kräver samverkan, var slutsatsen i flera av de presenterade projekten. Gensvaret resulterade i ett fullsatt seminarium med deltagare från Stöcke i norr till Ystad i söder.

"Att vi behöver arbeta gemensamt och sektorsövergripande när vi bygger stad tror jag vi alla är överens om och det visar även det breda deltagandet på seminariet. Svårast av allt är naturligtvis att värna även det oförutsägbara", säger Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen i Region Stockholm.

De medverkande föredragshållarna gav exempel på framgångsrika metoder för att etablera kultur och idrott i stadsbyggandet. Flera projekt hade särskilt fokus på expansionsområden med syfte att stärka öppenhet, jämlikhet och jämställdhet. Den nyligen tillsatta riksarkitekten Helena Bjarnegård inledde programmet efter moderator Carlos Rojas presentation av arrangörerna Anders Sjelvgren – generaldirektör för Boverket, Marina Högland – idrottsdirektör i Stockholm, Robert Olsson – kulturdirektör i Stockholm och Eva Bergquist – chef för kulturförvaltningen i Region Stockholm.

Kort beskrivning av tre föredrag

Barbara Ekström, kulturutvecklare Göteborgs stad och Lars Jonsson, arkitekturkonsulent presenterade forumet Stadens rum som utgjort ett kreativt växthus för att undersöka olika konstuttryck och kulturyttringar i stadsbyggandet. Här har konstnärer, designers, pedagoger och arkitekturkonsulenter samt representanter från ledning och planering av de olika processerna medverkat.

Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen och Carlos Rojas, utredare Sweden Research, presenterade Fokus Skärholmen och nya stadsbyggnadsmetoder från Södra Stockholm. Fokus Skärholmen tar sin utgångspunkt i lokala behov och har högt ställda ambitioner för social hållbarhet. Unikt för Fokus Skärholmen är det stadsövergripande uppdraget där stadens nämnder och bolag kraftsamlar sina investeringar, vilket möjliggör en omfattande samordning av insatser både i närtid och i ett längre perspektiv.

Karin Book, doktor i kulturgeografi och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö Universitet, gav föreläsning och workshop på temat Inkluderande aktivitetsplatser – Att störa normer och tänja på gränser. Det har byggts många offentliga aktivitetsytor i svenska städer det senaste decenniet. Många av dessa domineras dock av en brukargrupp, främst killar. Hur kan vi få fler invånare att använda aktivitetsplatserna? Med utgångspunkt i dessa frågor och i projektet Equalizer gav Karin Book goda exempel och bjöd in deltagarna att diskutera hinder och möjligheter för aktivitet i det offentliga rummet.

Fokus på talangutveckling, hälsa och säkerhet för unga människor

Seminariets sista program gav ett internationellt perspektiv. Under de senaste åren har Rotterdam gjort en betydande förändring både socialt och i attraktion. Denna moderna stad med sin innovativa arkitektur blir mer och mer tilltalande för invånarna, både potentiella och nuvarande, och för turister. Denis Wiering, programchef för ungdomsstrategi i staden Rotterdam, presenterade hur man arbetar på samhällelig tillväxt, med fokus på talangutveckling, hälsa och säkerhet för unga människor.

Dokumentation från seminariet kommer att publiceras på fskf:s webbsida.

Tillbaka till nyhetslistan