Klart med ny sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset och med ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionstyrelsen har idag beslutat att tillsätta Björn Zoëga som direktör för Karolinska Universitetssjukhuset och Björn Eriksson som hälso- och sjukvårdsdirektör och förvaltningschef för hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

- Jag är glad och ser fram emot att dessa kompetenta personer kan börja sina uppdrag här i Region Stockholm. Björn Zoëga har en gedigen bakgrund inom hälso- och sjukvård såväl på olika positioner i Sverige som internationellt. Björn Eriksson har stor erfarenhet av den svenska hälso- och sjukvården och dessutom mycket god insikt om vikten av att se helheter i regionens arbete utifrån sina tidigare uppdrag. Detta kommer att bli mycket bra för både utveckling i verksamheterna och för invånare och ytterst patienter i Region Stockholm, säger Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör, efter regionstyrelsens beslut.

- Jag är både stolt och glad över att jag får möjligheten att leda Karolinska Universitetssjukhuset. Här finns kompetens i världsklass, fantastiskt fina resultat för väldigt många patienter samtidigt som jag förstår att det också finns utmaningar att arbeta med eftersom verksamheten i Solna är nyinflyttad och verksamheten i Huddinge är under ombyggnation, säger Björn Zoëga.

- I Region Stockholm finns mycket goda möjligheter att fortsätta att utveckla framtidens hälso- och sjukvård både genom hälso-och sjukvårdsförvaltningen och genom samarbetet med regionens egna verksamheter och med privat drivna verksamheter. Att lyckas styra vidare mot ännu högre kvalitet för patienter och invånare är en utmaning, men det är något jag verkligen ser fram emot, säger Björn Eriksson.

De båda tillträder under våren/försommaren.

Björn Zoëga
Specialist i ortopedisk kirurgi, medicine doktor.
Arbetar idag som vd för GHP Stockholm Spine Center, GHP Göteborg Spine Center samt är medicinskt ansvarig för koncernen GHP Specialty Care.
2008-2013 chef för Islands Universitetssjukhus Landspitali Haskolasjukrahus. Han har tidigare haft flera chefspositioner inom ortopedi och ryggkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, bland annat som klinikchef.

 

Björn Eriksson
Specialist i kardiologi, medicine doktor.
Arbetar idag som förvaltningschef vid Skånes universitetssjukvård, Region Skåne.
2013-2017 regiondirektör/landstingsdirektör i Region Jämtland Härjedalen/Jämtlands läns landsting.
Han har även arbetat bland annat som divisionschef för medicin och thorax vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, områdeschef vid Östersunds sjukhus och varit kliniskt verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

FAKTA om Region Stockholm och verksamheterna

Region Stockholm

  • Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare med cirka 45 000 medarbetare.
  • Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till kulturlivet i landets snabbast växande region med 2,3 miljoner invånare.
  • Region Stockholms budget omsluter 104 miljarder kronor.

Karolinska Universitetssjukhuset

  • Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus med cirka 16 000 medarbetare och en omsättning på 18 miljarder SEK.
  • I Stockholmsregionen har sjukhuset ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedrivs utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.
  • Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av verksamheten.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att analysera behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i länet. Utifrån det behovet beställer förvaltningen vård och tandvård samt följer upp vårdens resultat och kvalitet.
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningens budget 2019 är 62 miljarder kronor.
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett nära samarbete med länets kommuner, som ansvarar för viss hälso- och sjukvård och omvårdnad. Tillsynsmyndigheter, andra regioner och landsting, funktionshinderrörelsen och pensionärsorganisationer är också viktiga samarbetspartner.

 

Tillbaka till nyhetslistan