För verksamma inom hemslöjd

Vill du erbjuda slöjdaktiviteter i vår kulturkatalog, gå med i vårt nätverk för handledare, läsa om slöjdresidens eller boka rådgivning med våra hemslöjdskonsulenter? Här finns information för dig som vill arbeta med hemslöjd i Stockholms län. 

Innehåll