Utlysning av slöjdresidens på Överjärva gård

Är du slöjdare, hantverkare eller slöjdpedagog? Välkommen att söka ett slöjdresidens på Överjärva gård, Solna. Residenset genomförs i perioder under juni – november 2024. 

Platsen och slöjden 

Överjärva gård är en kulturmiljö mitt i Solna och en del av Igelbäckens naturreservat.  Platsen har en lång och spännande historia som går tillbaka till yngre järnåldern. I slutet av 1800-talet var gården Solnas största jordbruk med ansenlig mjölkproduktion och trädgårdsodling.  

Just nu utvecklas platsen till ett friluftsmuseum. Under utvecklingsarbetet vill vi utforska hur slöjden kan ta plats med fokus på barn och unga och vara en del av verksamheten. Därför utlyser vi ett slöjdresidens i samarbete med Solna stad.

Residensets syfte

Residensets syfte är att utforska hur slöjden kan ta plats på Överjärva gård för att väcka intresse för och förmedla kunskap om platsens historia. Hur kan slöjden kan vara med och förstärka upplevelsen av gården som en levande natur- och kulturmiljö? 

Residenset ingår i ett långsiktigt arbete med att utveckla en publik plats för att undersöka och lyfta fram slöjd och hantverk. Det ger dig som slöjdare möjlighet att utveckla din verksamhet och pröva olika metoder och sätt att slöjda tillsammans med unga i Solna. 

Låter det spännande? Välkommen med din ansökan senast 29 april 2024!

Tider för residenset

Residenset pågår under perioden juni 2024 till och med november 2024 och består av två delar.  

 • Den första delen börjar i juni. Du som residensdeltagare får en introduktion till gårdens aktörer och installerar dig i lokalerna. Du arbetar sedan enligt egna önskemål 
 • Den andra delen pågår under hösten med ett antal program, workshops, samtal eller utställning. En publik slutpresentation är planerad under helgen vecka 43.   
 • Du har fri tillgång till plats och lokal under residenset. 
 • Du samverkar med lokala verksamheter för ungdomar (ungdomsgård, ungdomscafé med kulturlotsar i Bagartorp). 

Vem kan söka?

 • Du som är slöjdare, hantverkare, slöjdpedagog eller verkar i närliggande områden är välkommen att söka.
 • Du vill utveckla ditt slöjdande, ditt hantverkskunnande och dina färdigheter i att förmedla kunskap i samverkan med lokalsamhället och ungdomar i Solna.
 • Residenset är öppet för två personer eller en grupp som söker tillsammans. 

Vad vi förväntar oss av dig

 • I detta residens vill vi prova metoder där handens kunskap är central i historieförmedlingen. Vi förutsätter att du har kunskap om och är intresserad av tekniker och traditioner från förra sekelskiftet. Det är en fördel att ha kunskap om flera slöjdtraditioner, mjuka som hårda. 
 • Självklart tycker du om att möta människor, i synnerhet barn och unga, eftersom residenset innebär en del publika aktiviteter.
 • Du behöver vara bra på att samarbeta, då du kommer att arbeta tillsammans med ytterligare en slöjdare.
 • Har du även erfarenhet av att förmedla historia är det en tillgång.
 • Vi ser gärna att åtminstone en del av aktiviteterna sker utomhus.
 • Du ska vara inställd på att dela med dig av dina erfarenheter från residenset till arrangörer och andra. 

Vad du kan förvänta dig av oss

 • Solna stads projektledare från konst och kulturmiljö förmedlar och introducerar till platsen och dess historia.
 • Du får tillgång till kontor/ateljé i en del av statarlängan Överjärva gård. Solna stad tillhandahåller till viss del slöjdmaterial.
 • Solna stad administrerar och marknadsför offentliga program som arrangeras under residenset.
 • Region Stockholms hemslöjdskonsulenter finns med som bollplank och stöd under residenset.    

Din ansökan ska innehålla

 • En beskrivning av din bakgrund, dina erfarenheter med barn och unga och din nuvarande verksamhet. 
 • En specifikation av dina praktiska behov och önskemål kring lokal, material, utrustning och så vidare.

Skicka din ansökan

Du ansöker genom att fylla i ett webbformulär. I formuläret ska du kortfattat svara på hur din kunskap och erfarenhet svarar mot våra önskemål.

 Webbformulär: Ansökan till slöjdresidens

Sista ansökningsdag är 29 april 2024.

Kriterier och urvalsprocess

I bedömningen av ansökan tas hänsyn till din: 

 • Hantverksmässiga kvalitet och bredd. 
 • Förmåga att skapa möjligheter för unga och lokalsamhället att samverka och ta del av residensets erfarenheter.  
 • Pedagogiska erfarenhet, initiativförmåga och samarbetsförmåga. 
 • Metoder du använder för att förmedla slöjd till publik och deltagare i aktiviteter. 

Urvalet görs av projektledare i Solna stad tillsammans med Region Stockholm.

Ramar och finansiering

 • Två residensplatser utlyses. 
 • Med residenset följer 40 000 kronor per residensplats. 
 • Residensperioden är från och med juni 2024 till och med november 2024. 
 • Residensets hemvist är Överjärva gård, Solna. 
 • Finansiärer av residenset är Solna stad, Region Stockholm 
 • Ersättningen betalas ut mot faktura. 

Tveka inte att kontakta oss om det är något du undrar över.

Kontakta Region Stockholms hemslöjdskonsulenter

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 19 mars 2024

Du kanske också är intresserad av