Kontakta politiker

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Du hittar kontaktuppgifter till alla förtroendevalda som är representerade i Region Stockholm via partitillhörighet eller nämnder och utskott de deltar i. Varje förtroendevald har ett kontaktformulär du kan använda för att ställa en fråga direkt.

Kontaktuppgifter till politiker via partitillhörighet i fullmäktige

Politiskt oberoende ledamöter

Regionråd

Här hittar du alla regionråden och deras kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till politiker via politiska organ

Fastighets- och servicenämnden

Ordinarie ledamöter i servicenämnden
Ersättare i servicenämnden

Färdtjänstnämnden

Ordinarie ledamöter i färdtjänstnämnden
Ersättare i färdtjänstnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordinarie ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden ›
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden ›

Klimat- och hållbarhetsnämnden

Ordinarie ledamöter i klimat- och hållbarhetsnämnden
Ersättare i klimat- och hållbarhetsnämnden

Kulturnämnden

Ordinarie ledamöter i kulturnämnden ›
Ersättare i kulturnämnden ›

Patientnämnden

Ordinarie ledamöter i patientnämnden ›
Ersättare i patientnämnden ›

Regionfullmäktige

Region Stockholms regionfullmäktige är Sveriges näst största beslutande församling med 149 ledamöter.
Alla förtroendevalda i regionfullmäktige ›
Ersättare i regionfullmäktige

Regionrevisorerna

Ordinarie ledamöter i regionrevisorerna ›
Ersättare i regionrevisorerna ›

Regionstyrelsen

Nämnden består av totalt fyrtio ledamöter, tjugo ordinarie och tjugo ersättare. I regionstyrelsen finns nio regionråd och sex oppositionsregionråd.
Se alla regionråd ›
Ordinarie ledamöter i regionstyrelsen ›
Ersättare i regionstyrelsen › 

Tillväxt- och regionplanenämnden

Ordinarie ledamöter i tillväxt- och regionplanenämnden ›
Ersättare i tillväxt- och regionplanenämnden ›

Trafiknämnden

Ordinarie ledamöter i trafiknämnden ›
Ersättare i trafiknämnden ›

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ordinarie ledamöter i vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Erättare i vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?