Utveckling av Region Stockholms förlossningsvård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Klinikerna utvecklar sin organisation, provar nya arbetssätt, anpassar bemanning och schemaläggning med delaktighet från medarbetarna. Det är några av de förändringar som genomförs just nu för en mer hållbar förlossningsvård och bättre arbetsmiljö för barnmorskor.

Fotograf: Carin Wesström

Region Stockholm satsar 550 miljoner kronor under en treårsperiod för att stärka förlossningsvården i länet. Satsningen har fått namnet åttapunktsprogrammet och målet med förändringen är tydligt: bättre arbetsmiljö, mindre stress för medarbetarna på förlossningsklinikerna och samtidigt ökad trygghet för de födande. Varje klinik utvecklar sin verksamhet så att den passar sina förutsättningar och behov.

Åtta punkter för en utvecklad förlossningsvård:

 1. En födande, en barnmorska
 2. Arbetsplatsrotation
 3. Ökad läkarbemanning
 4. Förbättrade processer i kedjan Graviditet-Förlossning-Eftervård
 5. Kompetensstege
 6. Handledning och mentorskap
 7. Utvärdera 24/7-avtalet
 8. Uppgiftsväxling servicepersonal

Teamens samarbete och förändrade roller

Under 2022 arbetar alla kliniker för att organisera arbetet och utbilda sina medarbetare på så sätt att barnmorskan ska ha möjlighet att stötta en kvinna under den aktiva fasen av födseln, och inte behöva dela sin uppmärksamhet mellan flera födande kvinnor.

Teamet runt den födande kvinnan består av barnmorska, undersköterska och läkare. För att säkerställa att teamet fungerar bra och att alla medarbetare känner sig trygga med viktiga rutiner tränar man regelbundet på olika typer av akuta situationer.

Koordinatorer på alla kliniker hjälper kollegor

För att leda arbetet under arbetspasset finns koordinatorer på alla kliniker. Deras uppgift är förutom att leda och fördela arbetet även att hjälpa kollegor. Koordinatorerna har inga egna patienter och är därför extra tillgängliga för frågor och för att bolla tankar och strategi med. Koordinatorn kan själv, eller genom att utse annan erfaren kollega, stötta inne på förlossningsrummet när en mindre erfaren barnmorska vill ha stöd.

Arbetstider och schemaläggning

Barn föds alla tider på dygnet och därför är det ungefär lika många barnmorskor som arbetar alla dygnets timmar, året runt. Barnmorskorna kan själva lägga sina scheman, så kallat önskeschema. Vissa har valt att ha fasta scheman.

Veckoarbetstiden avgörs dels av det centrala kollektivavtalets anställningsvillkor dels av lokala villkor i Region Stockholm. För barnmorskor som arbetar vardag såväl som lördag, sön- och helgdag är veckoarbetstidsmåttet 38 timmar och 15 minuter. För de som därutöver arbetar minst 20 procent natt är veckoarbetstidsmåttet 36 timmar och 20 minuter, och för de som arbetar minst 30 procent natt är veckoarbetstidsmåttet 34 timmar och 20 minuter.

Lokala avtal

Utöver de villkor som är avtalade mellan de centrala parterna har Region Stockholm lokala villkor. Dessa villkor rör bland annat veckoarbetstid för de medarbetare som enbart arbetar natt.

Just nu pågår några olika pilotprojekt med lokala avtal på vissa kliniker där medarbetare kan arbeta 34 timmar och 20 minuter per vecka utan att arbeta natt, förutsatt att medarbetaren arbetar varannan helg.

Det nya arbetssättet ”En födande en barnmorska”

Den stora förändring som det nya arbetssättet "en födande, en barnmorska" innebär har redan börjat genomföras och vissa arbetspass har barnmorskor kunnat arbeta med enbart en födande i aktiv fas.

Arbetssättet innebär:

 • Att en barnmorska inte ska ansvara för fler än en födande i aktiv förlossning samtidigt.
 • Teamet kring den födande som består av olika professioner, säkerställer att den födande inte lämnas ensam under förlossningens aktiva fas, om inte den födande ber om att få vara ensam.
 • Med aktiv förlossning avses ”Regelbundna, smärtsamma sammandragningar i kombination med att modermunnen är öppen minst 5 cm” (definition framtagen av SFOG och SBF i juni 2021).

Ny kompetensstege och individuella löner

En ny kompetensstege för barnmorskor i Region Stockholm är snart klar. Den är viktig för att säkerställa att barnmorskor kan utvecklas inom alla delar av sitt yrke och att klinikerna har tillgång till den kompetens som behövs.

Månadslönen sätts individuellt och ingångslönen för en nyexaminerad barnmorska idag är runt 36 000 kronor. Medellönen ligger runt 44 000 och de högsta lönerna på över 50 000 kr i månaden som grundlön.

Till grundlönen tillkommer ersättning för obekväm arbetstid. All övertid ersätts och den som arbetar heltid och går in på sin lediga dag får 240 procent mer för den dagen.

De övriga förmåner som anställda i regionen har gäller såklart även barnmorskor såsom flextid, friskvårdsbidrag och möjlighet att till exempel löneväxla. Som anställd i regionen har du rätt till 25 semesterdagar innan du fyllt 40 år, därefter ökar antalet dagar med stigande ålder upp till 32 semesterdagar per år.

Sommar 2022 i förlossningsvården

Under sommaren 2022 väntas antalet förlossningar minska. Jämfört med tidigare år väntas i år strax under 10 000 barn födas i länet under juni-augusti, vilket är en minskning med ungefär 1000 barn samma period tidigare år. Det är en betydande nedgång som ger förutsättningar för en något lugnare sommar på klinikerna, jämfört med andra år. Arbetet med att bemanna alla arbetspass fortsätter och löper enligt plan.

När en blivande mamma skrivs in på förlossningskliniken görs alltid en individuell medicinsk bedömning av hennes förutsättningar inför förlossningen. Utifrån den bedömningen prioriteras resurserna på kliniken genom hela förlossningen. Om en kvinna har särskilda medicinska behov kommer hon ha personal vid sin sida under hela förlossningen. Det görs även medicinsk bedömning om behovet av eftervård och hur länge familjen stannar kvar efter förlossningen, så att hemgång kan ske i rätt tid.

Stor andel av blivande föräldrar får sitt förstahandsval

I Region Stockholm väljer de blivande föräldrarna på vilken klinik de vill föda sitt barn. Andelen som får sitt förstahandsval är 94-96 procent, vilket innebär att de allra flesta får föda på den klinik som de själva har valt. De som hänvisas till annan klinik är förhållandevis få, vilket beror på att ett tätare samarbete mellan klinikerna har införts, men också på sjunkande födelsetal.

Idag görs valet av klinik på mödravårdscentralen, men senare i höst kommer det vara möjligt att göra valet hemma genom appen ”Alltid öppet”.

Samarbetet mellan klinikerna fortsätter i sommar och den som ska föda barn i sommar rekommenderas att ringa den klinik som den blivande mamman valt när det är dags att föda. Om det är många födslar samtidigt på en klinik så hittar kliniken en plats på en annan klinik som kan ta emot. Eftersom situationen förändras från timme till timme är det viktigt att ringa när det är dags.

Statistik och nyheter om förlossningsvården

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?