Projekt för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Process för Utlandsutbildad Hälso- och sjukvårdspersonal från land utanför EU/EES inom legitimationsyrken (PUH), är ett projekt som startades augusti 2020.

Syftet är att öka tydligheten för regionens uppdrag gällande målgruppen samt skapa förutsättning för uppföljning och förbättringsarbete som leder till långsiktig och hållbar kompetensförsörjning.

Projektet är kopplat till de medel som regionen tilldelar för delfinansiering av lön och handledararvode under perioden den praktiska tjänstgöringen pågår.

Målgrupp och omfattning

Projektet riktar sig till läkare och sjuksköterskor som utbildade i land utanför EU/EES. Projektet omfattar 10 praktisk tjänstgöringsplatser för läkare och två för sjuksköterskor

Aktörer i projektet

Båda privat och regiondrivna vårdgivare är deltagare och erbjuder praktisk tjänstgöring platser.

Tidplan 

2020

Augusti – september: inventering av praktisk tjänstgöringsplatser
Oktober: annonsering
November-december: rekrytering

2021

Jan-juli: praktisk tjänstgöring samt framtagning av en modell för uppföljning och kvalitetssäkring
Juli-augusti: utvärdering
Augusti: projektavslut

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?