För dig som är arbetsgivare inom hälso- och sjukvården

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm erbjuder ekonomisk ersättning till verksamheter som bidrar med praktik- och tjänstgöringsplatser för hälso- och sjukvårdspersonal som har examen utanför EU/ESS.

För att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal som har examen utanför EU/EES att få svensk legitimation erbjuder Region Stockholm ekonomisk ersättning för verksamheter som erbjuder praktik, praktisk tjänstgöring och handledning inom yrken som kräver legitimation. De utlandsutbildade ska behärska det svenska språket på en nivå som motsvarar Socialstyrelsens krav.

Regler för ekonomisk ersättning för vårdpersonal med examen utanför EU/EES

Steg 1: Beslut om praktisk tjänstgöring från Socialstyrelsen
Den sökande ska först ha ett beslut från Socialstyrelsen om att göra praktisk tjänstgöring innan Region Stockholm kontaktas för att få ta del av medlen.

Steg 2: Ansök om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen
Det är mycket viktigt att du som arbetsgivare säkerställer att den sökande har rätt att tjänstgöra som exempelvis läkare på en vårdcentral. För att tjänstgöra utan legitimation måste den sökande ha ett särskilt förordnade. Det är arbetsplatsen där tjänstgöringen sker som ska ansöka om detta hos Socialstyrelsen.

Yrkeskategorier som kräver särskilt förordnande – Socialstyrelsen

Steg 3: Skicka in ansökan om ersättning från Region Stockholm
Skicka ansökan till utlandsutbildad@regionstockholm.se.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn
  • Födelsedatum
  • Yrkestitel
  • Beskrivning av vad ansökan gäller
  • Tidsperiod
  • Placering, var den sökande tjänstgör
  • Var den tjänstgörande är folkbokförd
  • Bifoga Socialstyrelsens beslut om det rör praktisk tjänstgöring
  • Privata vårdcentraler som tar emot läkare och vill ansöka om delfinansiering av lön ska uppfylla vissa krav.

Kravspecifikation för vårdcentraler som tar emot utlandsutbildad läkare för praktisk tjänstgöring

Praktik och auskultation

Auskultation, ofta kallad praktik av Arbetsförmedlingen, kan vara lämpligt inför medicinskt kunskapsprov eller inför praktisk tjänstgöring/provtjänstgöring. Region Stockholm kan erbjuda handledararvode upp till åtta veckor. Den sökande måste ha någon form av ersättning, oftast aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. Det är en försäkringsfråga.

Ersättningsnivåer

Region Stockholm ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren under perioden som tjänstgöringen pågår. För olika yrkesgrupper gäller olika ersättningsnivåer. Angivna belopp i tabellen är exklusive sociala avgifter.

Regler och ekonomiska förutsättningar vid medfinansiering 

Deltagare på högskolornas kompletteringsprogram för utländsk vårdpersonal omfattas inte av dessa rutiner.

Kontakt och frågor: utlandsutbildad@regionstockholm.se

Fakturering

Region Stockholm skickar faktureringsuppgifter och rutiner till vårdgivaren i samband med beslutet om ekonomisk ersättning. För att avstämning mot budgetmedel ska kunna ske löpande bör faktura skickas en gång varannan månad. Handledararvodet faktureras till samma adress på samma faktura som lönekostnaden. Faktureringsuppgifter anges i beslutet som verksamheten får efter att de har skickat ansökan. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?