För dig som är arbetsgivare

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar med att underlätta för vårdpersonal med examen utanför EU/EES-området att få svensk legitimation och en god introduktion till svensk hälso- och sjukvård. Detta innebär att vi erbjuder ekonomiskt stöd för exempelvis praktik- och provtjänstgöringsplatser samt handledararvode i verksamheter inom yrken som kräver legitimation.

För att kunna ta del av insatserna ska deltagarna behärska det svenska språket på en nivå som motsvarar Socialstyrelsens krav. Det finns flera utbildningssamordnare som erbjuder lämpliga språkkurser. Karolinska Institutet erbjuder kompletteringskurser för personer med examen utanför EU/EES-området.

Regler för ekonomisk ersättning för vårdpersonal med examen utanför EU/EES-området

Nedan beskrivs regler och ansökningsförfarande för att kunna ta del av medlen. 

 1. Socialstyrelsen och beslut om praktisk tjänstgöring 
  Den sökande ska ha fått ett beslut från Socialstyrelsen om att göra praktisk tjänstgöring innan Region Stockholm kontaktas för att få ta del av medlen.

 2. Socialstyrelsen och särskilt förordnande
  Det är mycket viktigt att vi som arbetsgivare säkerställer att den sökande har rätt att tjänstgöra som exempelvis läkare på en vårdcentral. För att tjänstgöra utan legitimation måste den sökande ha ett särskilt förordnade. Det är arbetsplatsen där tjänstgöringen sker som ska ansöka om detta hos Socialstyrelsen. Se vidare på Socialstyrelsens hemsida vilka yrkeskategorier som kräver särskilt förordnande.
 3. Skicka ansökan 
  Ansökan skickas till utlandsutbildad@regionstockholm.se och ska innehålla nedanstående uppgifter: 
 • Namn
 • Födelsedatum
 • Yrkestitel
 • Beskrivning av vad ansökan gäller
 • Tidsperiod
 • Placering, var den sökande tjänstgör
 • Bifoga Socialstyrelsens beslut om det rör praktisk tjänstgöring

Observera att arbetsgivare som tar emot läkare och vill ansöka om delfinansiering av lön från regionen behöver vissa krav som beskrivs i dokumentet: Krav avseende verksamheter som tar emot utlandsutbildad läkare för praktisk tjänstgöring som du hittar under dokument.

Auskultation

Auskultation, ofta kallad praktik av Arbetsförmedlingen, kan vara lämpligt inför medicinskt kunskapsprov eller inför praktisk tjänstgöring/provtjänstgöring.
Handledararvode utgår under maximal åtta veckor, se ersättningsmodell nedan. Den sökande måste ha någon form av ersättning, oftast aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. Detta är en försäkringsfråga.

Ersättningsmodell

Region Stockholm betalar lön under perioden som tjänstgöringen pågår. Angivet belopp i tabellen är exklusive sociala avgifter. Handledararvode till verksamheten är för de första veckorna av den praktiska tjänstgöringen.

Deltagare på högskolornas kompletteringsprogram för utländsk vårdpersonal omfattas inte av dessa rutiner.

I dokumentet Regler och ekonomiska förutsättningar vid medfinansiering hittar du tabell med aktuella ersättningsnivåer. 

Kontakt och frågor:Utlandsutbildad@regionstockholm.se

Fakturering

Faktureringsuppgifter och rutiner skickas till vårdgivaren i samband med beslutet om ekonomisk ersättning.

För att avstämning mot budgetmedel ska kunna ske löpande bör faktura skickas en gång varannan månad. Handledararvodet faktureras till samma adress på samma faktura som lönekostnaden. Faktureringsuppgifter anges i beslutet som verksamheten får efter att de har skickat ansökan. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?