För dig som är arbetsgivare

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar med att underlätta för vårdpersonal med examen utanför EU/EES-området att få svensk legitimation och en god introduktion till svensk hälso- och sjukvård. Detta innebär att vi erbjuder ekonomiskt stöd för exempelvis praktik- och provtjänstgöringsplatser samt handledararvode i verksamheter inom yrken som kräver legitimation.

För att kunna ta del av insatserna ska deltagarna behärska det svenska språket på en nivå som motsvarar Socialstyrelsens krav. Det finns flera utbildningssamordnare som erbjuder lämpliga språkkurser. Karolinska Institutet erbjuder kompletteringskurser för personer med examen utanför EU/EES-området.

Regler för ekonomisk ersättning för vårdpersonal med examen utanför EU/EES-området

Nedan beskrivs regler och ansökningsförfarande för att kunna ta del av medlen.

 1. Socialstyrelsen och beslut om praktisk tjänstgöring 
  Den sökande ska ha fått ett beslut från Socialstyrelsen om att göra praktisk tjänstgöring innan Region Stockholm kontaktas för att få ta del av medlen.

 2. Socialstyrelsen och särskilt förordnande
  Det är mycket viktigt att vi som arbetsgivare säkerställer att den sökande har rätt att tjänstgöra som exempelvis läkare på en vårdcentral. För att tjänstgöra utan legitimation måste den sökande ha ett särskilt förordnade. Det är arbetsplatsen där tjänstgöringen sker som ska ansöka om detta hos Socialstyrelsen. Se vidare på Socialstyrelsens hemsida vilka yrkeskategorier som kräver särskilt förordnande.
 3. Ansök om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen
  Kontrollera i samband med ansökan om den sökande har rätt till ersättning för nystartsjobb från Arbetsförmedlingen. Allmänt gäller att de sökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som kan få ekonomiskt stöd därifrån exempelvis nystartsjobb bör ansöka om detta. Om Arbetsförmedlingen godkänner ansökan, betalar de ungefär halva lönekostnaden och Region Stockholm andra hälften. 

  Arbetsförmedlingen har i vissa fall även möjlighet att bevilja så kallad Yrkeskompetensbedömning (YKB) under tre veckor. Det kan vara en bra introduktionsperiod innan praktisk tjänstgöring eller provtjänstgöring påbörjas. Verksamheten får då ett handledarstöd och den sökande ett visst ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen.
 1. Skicka ansökan med följande uppgifter 
 • Namn
 • Personnummer
 • Yrkestitel
 • Vad ansökan gäller
 • Tidsperiod
 • Placering, var den sökande tjänstgör
 • Ersättning från Arbetsförmedling, om beviljat
 • Bifoga Socialstyrelsens beslut om det rör praktisk tjänstgöring

      Ansökan skickas till : Utlandsutbildad@regionstockholm.se   från och med 2020.

Auskultation

Auskultation, ofta kallad praktik av Arbetsförmedlingenkan, kan vara lämpligt inför medicinskt kunskapsprov eller inför praktisk tjänstgöring/provtjänstgöring.
Handledararvode utgår under maximal åtta veckor, se ersättningsmodell nedan. Den sökande måste ha någon form av ersättning, oftast aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. Detta är en försäkringsfråga.

Ersättningsmodell

Region Stockholm betalar lön under perioden som tjänstgöringen pågår. Angivet belopp i tabellen är exklusive sociala avgifter. Handledararvode till verksamheten är för de första veckorna av den praktiska tjänstgöringen.

Deltagare på högskolornas kompletteringsprogram för utländsk vårdpersonal omfattas inte av dessa rutiner.

I dokumentet Regler och ekonomiska förutsättningar vid medfinansiering hittar du tabell med aktuella ersättningsnivåer. 

Kontakt och frågor:Utlandsutbildad@regionstockholm.se

Fakturering

Den som gör praktisk tjänstgöring är anställd av arbetsplatsen där tjänstgöringen sker. Lön, inklusive sociala avgifter under praktiktjänstgöring eller motsvarande betalas av verksamheten där personen är anställd, fakturering till Region Stockholm sker enligt tabellerna i dokumentet Regler och ekonomiska förutsättningar vid medfinansiering.

För att avstämning mot budgetmedel ska kunna ske löpande bör faktura skickas en gång varannan månad. Handledararvodet faktureras till samma adress på samma faktura som lönekostnaden.

Fakturaadress:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Karima Raza
Box 12081
102 23 Stockholm

Vår referens: 1500115

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?