För dig med utbildning utanför EU/EES-området

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här finns information om vägar till arbete i Sverige för dig som har hälso- och sjukvårdsutbildning från ett annat land utanför EU/EES inom ett yrke som kräver legitimation.

Region Stockholm arbetar med att underlätta för dig med examen utanför EU/EES-området att få svensk legitimation. För dig som är skriven i Stockholms län kan vi erbjuda din arbetsgivare ekonomiskt stöd för exempelvis praktikplats eller praktisk tjänstgöring inom Region Stockholms vårdverksamheter.

Två vägar till legitimation i Sverige

Du kan välja mellan att genomgå kunskapsprov och praktisk tjänstgöring eller gå kompletterande utbildning. På Socialstyrelsen webbplats kan du läsa mer om de olika sätten att få svensk legitimation. Vi rekommenderar dig att så snart som möjligt skicka dina handlingar till Socialstyrelsen som går igenom din utbildning och beslutar om hur du kan gå vidare.

Ansök om legitimation - Socialstyrelsen

Kunskapsprov

Vill du genomföra kunskapsprov för att få legitimation i Sverige? På Socialstyrelsen webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för att få svensk legitimation genom kunskapsprov.

Ansök om legitimation - Socialstyrelsen

Kompletterande utbildning

Vill du gå kompletterande utbildning för att få legitimation i Sverige? Det finns flera högskolor som erbjuder utbildningar för olika yrken.

Kompletterande utbildning för legitimation - Karolinska Institutet 

Språkutbildningar

För att kunna få ekonomiskt stöd under praktisk tjänstgöringsperioden ska du kunna det svenska språket på en nivå som motsvarar Socialstyrelsens krav. Det finns flera utbildningssamordnare som erbjuder lämpliga språkkurser.

Här är några exempel:

Svenska för medicinsk personal 

Komvux inom gymnasieskolan 

Folkuniversitetet 

Study in Sweden

Introduktion till svensk hälso och sjukvård - webbkurs

Karolinska Institutet har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges läkarförbund tagit fram en webbaserad introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Introduktion till svensk hälso- och sjukvård - Karolinska institutet

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?