Gör ditt studentprojekt eller examensarbete hos oss

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För dig som studerar på högskola, yrkeshögskola eller universitet finns det flera möjligheter att göra ditt studentprojekt och examensarbete hos oss och inleda din karriär redan under studietiden.

Här kan du läsa mer om vilka verksamheter i Region Stockholm du kan kontakta för att skriva en uppsats, göra ett examensarbete eller göra praktik.

Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare och besökare kan resa tryggt, tillgängligt och hållbart med kollektivtrafiken i länet.
Här kan du läsa mer om samarbeten inom studentområdet och inspireras av intervjuer med tidigare studenter som gjort exjobb och praktik på trafikförvaltningen.

Här hittar du trafikförvaltningens studentsida

Locum AB

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter inom Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Locum tar årligen emot praktikanter och studenter för examensarbete. Vi ser detta som mycket positivt och som en unik möjlighet för både dig som student och för oss som företag. 

Här hittar du Locums studentsida

Centrala förvaltningar

Regionledningskontoret

Regionledningskontoret arbetar strategiskt och operativt ur ett koncernperspektiv för den övergripande utvecklingen av Region Stockholm. Förvaltningen ansvarar för att regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden samt klimat- och hållbarhetsnämnden får de nödvändiga underlag och det stöd de behöver i sitt uppdrag för att utveckla Region Stockholm.

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana

Vi på förvaltningen för utbyggd tunnelbana har i uppdrag att göra avstånden mindre när Stockholm blir större. Det behövs för att många nya bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm.

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen arbetar för att regionens invånare får tillgång till ett rikt och mångsidigt kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av Region Stockholms kulturnämnd, stöttar förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet. Kulturförvaltningen arbetar också med konst och kultur i vården. Kulturnämnden är även arkivmyndighet för Region Stockholm.

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen levererar kvalitativa och konkurrenskraftiga tjänster inom IT, upphandling, ekonomi, HR, facility management och kommunikation till förvaltningar och bolag inom Region Stockholm. Det gör oss till en nyckelspelare i arbetet med att skapa mervärde för verksamheterna som ansvarar för regionens hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionala utveckling och kultur. Vill du arbeta i en organisation där din insats gör stor skillnad och där du får både utveckla och utvecklas? Då är serviceförvaltningen rätt för dig.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att invånarna i Stockholms län har tillgång till en god och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär att förvaltningen beställer och följer upp hälso- och sjukvård och tandvård för omkring 60 miljarder kronor årligen. Förvaltningen ansvarar också för kunskapsstyrningsorganisationen i Region Stockholm, samt en rad funktioner som är avgörande för hälso- och sjukvårdssystemet, såsom smittskydd, vårdhygien, kris- och katastrofberedskap.

På de centrala förvaltningarna finns många olika yrkesgrupper representerade så som chefer och handläggare inom it, ekonomi, upphandling, kultur och hr. Dessutom arbetar här ingenjörer, jurister, kommunikatörer och arkivarier. Självklart har vi även många med bakgrund från hälso- och sjukvården så som läkare, sjuksköterskor och farmaceuter. Tillsammans är vi ca 2 500 medarbetare.

Kontakt centrala förvaltningar via e-post: hr.sf@regionstockholm.se

MediCarrier AB

MediCarrier är Region Stockholms logistik och transportbolag som distribuerar miljöanpassade sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt utför transporttjänster till Region Stockholms nämnder och bolag.

Kontakt MediCarrier via e-post: hr.medicarrier@regionstockhom.se

Hälso- och sjukvården 

Region Stockholm är en av Sveriges största aktörer inom utbildningsområdet och vi erbjuder årligen cirka 100 000 studerandeveckor för VIL, verksamhetsintegrerat lärande, i hälso- och sjukvården.

Här hittar du mer om verksamhetsintegrerat lärande 

 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?