Gör ditt studentprojekt eller examensarbete hos oss

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För dig som studerar på högskola, yrkeshögskola eller universitet finns det flera möjligheter att göra ditt studentprojekt och examensarbete hos oss och inleda din karriär redan under studietiden.

Här kan du läsa mer om vilka verksamheter i Region Stockholm du kan kontakta för att skriva en uppsats, göra ett examensarbete eller göra praktik.

Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare och besökare kan resa tryggt, tillgängligt och hållbart med kollektivtrafiken i länet.
Här kan du läsa mer om samarbeten inom studentområdet och inspireras av intervjuer med tidigare studenter som gjort exjobb och praktik på trafikförvaltningen.

Här hittar du trafikförvaltningens studentsida

Locum AB

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter inom Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Locum tar årligen emot praktikanter och studenter för examensarbete. Vi ser detta som mycket positivt och som en unik möjlighet för både dig som student och för oss som företag. 

Här hittar du Locums studentsida

Centrala förvaltningar

På de centrala förvaltningarna finns många olika yrkesgrupper representerade så som chefer och handläggare inom it, ekonomi, upphandling, kultur och hr. Dessutom arbetar här ingenjörer, jurister, kommunikatörer och arkivarier. Självklart har vi även många med bakgrund från hälso- och sjukvården så som läkare, sjuksköterskor och farmaceuter. Tillsammans är vi ca 2 500 medarbetare.

Är du intresserad av att göra praktik hos oss?

Då är du välkommen att göra en intresseanmälan. När vi har möjlighet att erbjuda en praktikplats kommer vi att publicera en annons och bara då kan du skicka in en intresseanmälan. Om ingen annons ligger ute betyder det att alla praktikplatser är fullbokade. Vi tar tyvärr inte emot spontan intresseansökan via mejl utan hänvisar till intresseanmälan när annons finns.

Möt Ruben IT-tekniker som praktiserat hos oss

Vid övriga frågor om praktik kontakta gärna oss via e-post: rekrytering.sf@regionstockholm.se

MediCarrier AB

MediCarrier är Region Stockholms logistik och transportbolag som distribuerar miljöanpassade sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt utför transporttjänster till Region Stockholms nämnder och bolag.

Kontakt MediCarrier via e-post: hr.medicarrier@regionstockhom.se

Hälso- och sjukvården 

Region Stockholm är en av Sveriges största aktörer inom utbildningsområdet och vi erbjuder årligen cirka 100 000 studerandeveckor för VIL, verksamhetsintegrerat lärande, i hälso- och sjukvården.

Här hittar du mer om verksamhetsintegrerat lärande 

 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?