APL-samordnare för vårdyrken på gymnasiet, vuxenutbildning eller i vårdverksamhet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en central del i utbildningarna med inriktning mot hälso- och sjukvård. Region Stockholm ansvarar för att erbjuda så många platser som möjligt med god kvalitet.

Skolornas APL-samordnare ansvarar för förfrågan om platser för de studerandes räkning och att tillsammans med lärarna informera de studerande om vilka rutiner och regler som gäller och vad de själva ansvarar för inför sin praktikperiod.

Riktlinjer för hantering av APL-platser

  • Skolorna ska göra sina förfrågningar om plats till respektive verksamhets samordnare senast den 31 mars för höstterminen respektive den 30 september för vårterminen.
  • Verksamheternas APL-samordnare ska lämna besked till skolorna senast den 15 maj respektive den 15 november.
  • En särskild blankett Förfrågan om APL-platser ska användas.

I dokumentet Riktlinjer för APL finns mer information.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?