LIA-samordnare vid yrkeshögskola eller i vårdverksamhet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Yrkeshögskolan bedriver utbildning till ambulanssjukvårdare, medicinsk sekreterare, steriltekniker och specialistundersköterska inom olika inriktningar. Lärande i arbete, LIA, är en central del i utbildningen. Region Stockholm ansvarar för att erbjuda så många LIA-platser som möjligt med god kvalitet.

Riktlinjer för hantering av LIA-platser

  • Skolorna ska göra sina förfrågningar om plats till respektive verksamhets  samordnare senast den 31 mars för höstterminen respektive den 30 september för vårterminen.
  • Förfrågningar hanteras via kliniskt placeringsprogram (KliPP) för medicinsk sekreterare, ambulanssjukvårdare, instrument- och steriltekniker samt specialistundersköterskeutbildning med inriktning barn samt anestesi, operation och intensivvård.
  • Förfrågningar för övriga studerandegrupper sker via e-post, använd blanketten Förfrågan om LIA-platser
  • För skolor som inte är lokaliserade i Stockholms län gäller särskilda regler, se avsnitt utomlänsstuderande i riktlinjer.

För mer information se dokumentet Riktlinjer.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?