Ansökningsperioden 2021 är i mars. Du söker här: www.sll.se/sommarjobb Välkommen med din ansökan!

Du hittar ansökningslänken på www.sll.se/sommarjobb från och med första ansökningsdagen.

Ja vi finns på instagram och facebook. Följ oss gärna: www.facebook.com/sommarjobbiregionstockholm  och www.instagram.com/sommarjobbiregionstockholm

Nej du måste fylla 16 år innan sommarjobbet startar. Välkommen att söka nästa år. Sommaren 2021 kan bara du som fyllt år söka.

Nej du får inte ha fyllt 19 år innan sommarjobbet slutar, du måste vara mellan 16-18 år medan sommarjobbet pågår. Sommaren 2021 kan vi bara erbjuda sommarjobb till dig som är 18 år.

I ansökan fyller du i den eller de perioder du kan jobba. Sommarjobben är oftast tre eller fyra veckor, inte längre.

Om du vill kan du ange i ansökningsformuläret att du har en funktionsnedsättning, ange också om du behöver någon särskild anpassning av arbetsplatsen. Du söker i en prioriterad grupp där de jobb vi kan erbjuda lottas. Det är alltid fler sökande än antal platser, vilket innebär att alla kommer inte få ett jobberbjudande.

Nej du har inte förtur, men du som har en funktionsnedsättning kan söka i en prioriterad grupp. Det brukar vara många sökande också i denna grupp och vi lottar platserna, alla har samma chans men alla får tyvärr ej ett jobberbjudande.

Ett intyg kan behövas om arbetsplatsen vill ha det, avvakta till vi ber att få ett av dig.

Ja alla har lika stor chans eftersom sommarjobben lottas, även i den prioriterade gruppen lottas jobben. I båda grupperna brukar det vara många fler som söker än jobbplatser.

Nej dessvärre inte. Du måste ha fått ett sk samordningsnummer för att kunna söka sommarjobb.

Nej, bara boende i Stockholms län kan söka sommarjobb hos oss.

Alla som får ett jobberbjudande blir kontaktade, via e-post, telefon eller på annat sätt. Har du inte blivit kontaktad före 31 maj så har du inte fått ett sommarjobb. Alla som inte fått jobb ska ha fått besked via e-post. Om inte du fått något kan det bero på att svaret har gått till skräpposten, att du bytt e-postadress, eller att din e-postlåda är full.

Har du frågor om din anställning eller andra frågor så ska du kontakta din handledare i första hand, eller chefen på din avdelning. I andra hand kan du kontakta HR-avdelningen på arbetsplatsen.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?