Kvalitetsgranskning av ST

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm följer upp kvaliteten på läkarnas specialiseringsutbildning via en extern aktör vart femte år. Nu finns det möjlighet till ersättning för kvalitetsgranskningar, via så kallade SPUR-granskningar.

Region Stockholm har ett viktigt uppdrag i att följa upp att kvaliteten på läkarnas specialiseringsutbildning (ST) systematiskt granskas och utvärderas. Enligt Socialstyrelsens krav ska vårdgivaren ansvara för att kvaliteten i ST-utbildningen granskas vart femte år. Region Stockholm erbjuder möjlighet till ersättning för kvalitetsgranskningar. 

Lipus AB, som har ramavtal med regionledningskontoret är den enda aktör i Sverige som tillhandahåller denna typ av granskning, så kallade SPUR-granskningar. Syftet med den externa granskningen är att hjälpa vårdgivaren hitta förbättringsmöjligheter i utbildningen.

SPUR-granskning

SPUR-modellen bygger på att det är läkarprofessionen som granskar kvaliteten. Granskningarna utgår från kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kvalitetskriterier för god utbildning. Avtalet omfattar både verksamheter i egenregi och privata vårdgivare med vårdavtal.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?