Specialiseringstjänstgöring (ST)

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I Region Stockholm finns 2 400 ST-läkare anställda inom ett 60-tal specialiteter. Det är olika verksamheter inom respektive sjukhus, primärvård, psykiatri och geriatrik som rekryterar ST-läkare. ST-anställningarna inom Region Stockholm bör vara tillsvidareanställningar.

Det är våra olika verksamheter inom respektive sjukhus, primärvård, psykiatri och geriatrik som rekryterar ST-läkare. ST-anställningarna inom Region Stockholm är tillsvidareanställningar.

Sjukhus som anställer ST-läkare

Följande sjukhus i Region Stockholm anställer AT-läkare i samarbete med vårdgivare i psykiatrisk vård och allmänmedicin/primärvård:

Upplägg och innehåll för ST-tjänstgöring

I Socialstyrelsens föreskrifter finns målbeskrivningar för alla specialiteter. Förutom de medicinska kompetenserna, specifika för varje specialitet, ingår kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete för samtliga specialiteter.

För att uppnå specialistkompetens ska du förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för respektive specialitet. Det gör du genom att under minst fem år genomgå specialiseringstjänstgöring som läkare under handledning och genom att delta i kompletterande utbildning.

Efter fullgjord och godkänd ST-tjänstgöring ansöker du om specialistbevis hos Socialstyrelsen.

ST-utbildningen i Region Stockholm granskas vart femte år

Region Stockholm följer upp kvaliteten på läkarnas specialiseringsutbildning via en extern aktör vart femte år.

Region Stockholm erbjuder möjlighet till ersättning för kvalitetsgranskningar, via så kallade SPUR-granskningar av Lipus AB. Granskningarna utgår från kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kvalitetskriterier för god utbildning. Målet är att Stockholms ST-utbildande verksamheter ska granskas under år 2019–2022. Avtalet omfattar både verksamheter i egen regi och privata vårdgivare med vårdavtal.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?