Specialiseringstjänstgöring (ST)

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I Region Stockholm finns 2 400 ST-läkare inom ett 60-tal specialiteter. Det är de olika verksamheterna inom respektive sjukhus, primärvård, psykiatri och geriatrik som rekryterar och anställer ST-läkare.

Det är verksamheter inom respektive sjukhus, primärvård, psykiatri och geriatrik som rekryterar ST-läkare. ST-anställningarna inom Region Stockholm är tillsvidareanställningar.

Sjukhus som anställer ST-läkare

Merparten av ST-tjänsterna i Region Stockholm finns hos nedanstående sjukhus, samt inom primärvården, psykiatrin och geriatriken:

Upplägg och innehåll för ST-tjänstgöring

I Socialstyrelsens föreskrifter finns målbeskrivningar för alla specialiteter. Förutom de medicinska kompetenserna, specifika för varje specialitet, ingår kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete för samtliga specialiteter.

För att uppnå specialistkompetens ska du förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för respektive specialitet. Det gör du genom att under minst fem år genomgå specialiseringstjänstgöring som läkare under handledning och genom att delta i kompletterande utbildning.

Sedan den 1 juli 2021 finns en ny ST-föreskrift som inkluderar bastjänstgöring,BT. Bastjänstgöringen kan ske som en fristående tjänstgöring på 12 månader eller integrerat i ST. Region Stockholm har inrättat en särskild ersättning till de vårdgivare som erbjuder ST med integrerad BT. Se dokument under bilagor.

De läkare som har gjort eller kommer att göra svensk allmäntjänstgöring eller som har påbörjat sin ST före den 1 juli 2021 har möjlighet att göra ST enligt tidigare regelverk, utan BT.

ST-utbildningen i Region Stockholm granskas vart femte år

Region Stockholm följer upp kvaliteten på läkarnas specialiseringsutbildning via en extern aktör vart femte år.

Region Stockholm erbjuder möjlighet till ersättning för kvalitetsgranskningar, via så kallade SPUR-granskningar av Lipus AB. Granskningarna utgår från kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kvalitetskriterier för god utbildning. Målet är att Stockholms ST-utbildande verksamheter ska granskas under år 2019–2022. Avtalet omfattar både verksamheter i egen regi och privata vårdgivare med vårdavtal.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?