AT-tjänstgöring

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här finns all information om AT-utbildningen, både för dig som söker tjänst och för dig som redan gör din allmäntjänstgöring samt handleder eller är ansvarig för AT-läkare. Nedan hittar du regional information och lokal information finns under respektive förvaltning.

Så här gör du för att söka AT-tjänstgöring

Region Stockholm har ingen central anställning av AT-läkare så det finns två sätt att ansöka.

Du kan söka direkt via sjukhusens egna webbplatser, där tjänsterna annonseras i allmänhet två gånger per år. Eller via ansökningsverktyget som finns här på Region Stockholms webbplats under Lediga Jobb. Ansökan sker enligt anvisningar i annonserna till respektive sjukhus.

Sjukhus som anställer AT-läkare

Följande sjukhus i Region Stockholm anställer AT-läkare i samarbete med vårdgivare i psykiatrisk vård och allmänmedicin/primärvård:

Upplägg och innehåll i AT-tjänstgöringen

Allmäntjänstgöringen ska, enligt reglerna, genomföras under handledning på ett så kallat blockförordnande, en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst 18 månader.

Fördelningen ska vara enligt följande:

  • Nio månader fördelade mellan invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter
  • Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Sex månader inom allmänmedicin

Efter fullgjord och godkänd AT-tjänstgöring ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Regler kring särskilt förordnande

Regionerna får sedan 2020 i vissa fall fatta beslut om särskilt förordnande för icke legitimerade läkare att utöva läkaryrket. Regioner kan till exempel fatta beslut om särskilt förordnande för den som ska genomgå allmäntjänstgöring eller vikariera som underläkare efter avlagd läkarexamen, för den som har fått beslut om provtjänstgöring och för medicinstuderande efter termin nio.

I vilka fall som regionerna får fatta beslut om särskilt förordnande framgår av Socialstyrelsens föreskrifter.

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare. PDF

Pedagogisk AT i Region Stockholm

Region Stockholm och Karolinska Institutet erbjuder fyra AT-tjänster med pedagogisk inriktning. Tjänsten innefattar sedvanlig allmäntjänstgöring på Karolinska Sjukhuset, Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset eller Capio S:t Görans sjukhus med ett tillägg om sex månaders pedagogisk tjänstgöring och utbildning.   

Tjänsten ger möjlighet och förutsättningar för särskilt intresserade AT-läkare att fördjupa sig inom ämnet pedagogik och meritera sig på det pedagogiska området samtidigt som man ges möjlighet att fullfölja en komplett allmäntjänstgöring.

Pedagogisk allmäntjänstgöring. Beskrivning av innehåll.PDF

Sista ansökan för i år var 23 februari 2022, nästa ansökninsperiod är mars 2023.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?