Allmäntjänstgöring (AT)

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här finns information om allmäntjänstgöring, AT, både för dig som söker tjänst och för dig som redan gör din allmäntjänstgöring samt handleder eller är ansvarig för AT-läkare. Nedan hittar du regional information, lokal information finns under respektive förvaltning.

Så här gör du för att söka AT-tjänstgöring

AT-läkarna i Region Stockholm anställs på respektive sjukhus. Du kan söka AT direkt via sjukhusens egna webbplatser eller via ansökningsverktyget som finns här på Region Stockholms webbplats under Lediga Jobb. Ansökan sker enligt anvisningar i annonserna till respektive sjukhus. Tjänsterna annonseras två gånger per år.

Sjukhus som anställer AT-läkare

Följande sjukhus i Region Stockholm anställer AT-läkare i samarbete med vårdgivare i psykiatrisk vård och allmänmedicin/primärvård:

Upplägg och innehåll i AT-tjänstgöringen

Allmäntjänstgöringen ska, enligt reglerna, genomföras under handledning på ett så kallat blockförordnande, en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst 18 månader.

Fördelningen ska vara enligt följande:

  • Nio månader fördelade mellan invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter
  • Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Sex månader inom allmänmedicin

Efter fullgjord och godkänd AT-tjänstgöring ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Pedagogisk AT i Region Stockholm

Region Stockholm och Karolinska Institutet erbjuder fyra AT-tjänster med pedagogisk inriktning. Tjänsten innefattar sedvanlig allmäntjänstgöring på Karolinska Sjukhuset, Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset eller Capio S:t Görans sjukhus med ett tillägg om sex månaders pedagogisk tjänstgöring och utbildning.   

Tjänsten ger möjlighet och förutsättningar för särskilt intresserade AT-läkare att fördjupa sig inom ämnet pedagogik och meritera sig på det pedagogiska området samtidigt som man ges möjlighet att fullfölja en komplett allmäntjänstgöring.

Pedagogisk AT är ett pilotprojekt som genomförs i samverkan mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet. De pågående två rekryterade omgångarna av Pedagogisk AT inom ramen för detta projekt ska först avslutas och utvärderas innan frågan om en fortsättning tas till diskussion. Därför sker det ingen antagning till pedagogisk AT under år 2023.”

Pedagogisk allmäntjänstgöring. Beskrivning av innehåll.PDF

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?