Manualer för dig som arbetar med support kring e-postbytet

I samband med bytet av e-postadresser den 25-27 september har alla medarbetare med @sll.se-adress fått information om hur de kan förbereda sig innan bytet och vad de kan och kan komma att behöva göra när bytet är avlutat.

På den här sidan finns alla manualer för dig som arbetar inom någon supportfunktion som ska hjälpa medarbetarna rätt när det gäller e-postbytet. Manualer för medarbetare finns även på intranätet men det kräver uppkoppling via Samtjänsten/Pulse Secure, vilket inte alla har.

Installation av företagsportalen

Installation av företagsportalen - Android 9 eller äldre

Installation av företagsportalen - Android 10

Installation av företagsportalen - iOS

Ominstallation av företagsportalen

Ominstallation av företagsportalen - Android 9 eller äldre

Ominstallation av företagsportalen - Android 10 

Ominstallation av företagspportalen - iOS

Avinstallation av företagsportalen

Avinstallera Företagsportalen - Android 9 eller äldre

Avinstallera Företagsportalen - Android 10 

Avinstallera Företagsportalen - iOS

Installation av applikation via Företagsportalen

Installation av applikation - Android 9 eller äldre

Installation av applikation - Android 10

Installation av applikation - iOS 

Ominstallation av applikation via Företagsportalen

Ominstallation av applikation - Android 9 eller äldre 

Ominstallation av applikation Android 10 

Ominstallation av applikation - iOS

Avinstallation av applikation

Avinstallation av applikation - Android 9 eller äldre

Avinstallation av applikation - Android 10

Avinstallation av applikation - iOS 

Manual för personal tillhörande Karolinska Universitetssjukhuset

Inuti och verksamhetshandboken via dator och utan SAM-uppkoppling

Manual för personal tillhörande SLSO

Byta e-postadress hos Apple-ID

Outlook i mobilen - Android

Outlook i mobilen iOs

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?