För dig som söker AT-tjänstgöring

Region Stockholm anställer årligen cirka 225 AT-läkare. Det pågår ett arbete med att utöka antalet platser under de närmaste åren.

Ansökan

Tjänsterna annonseras på respektive sjukhus webbplats, i allmänhet två gånger per år, eller via ansökningsverktyget på Region Stockholms webbplats under Lediga Jobb. Ansökan sker enligt anvisningar i annonserna till respektive sjukhus. Region Stockholm har ingen central anställning av AT.

Följande sjukhus i Region Stockholm anställer AT-läkare i samarbete med vårdgivare i psykiatrisk vård och allmänmedicin/primärvård:

  • Capio S:t Görans sjukhus
  • Danderyds Sjukhus AB
  • Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge
  • Södersjukhuset AB
  • Södertälje Sjukhus AB
  • TioHundra AB (Norrtälje sjukhus)

Upplägg och innehåll

Enligt reglerna ska AT genomföras under handledning på ett så kallat blockförordnande, en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst 18 månader.

Fördelning ska vara enligt följande:

  • Nio månader fördelade mellan invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter
  • Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Sex månader inom allmänmedicin

Efter fullgjord och godkänd AT-tjänstgöring ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Regionerna får från den 1 mars 2020 fatta beslut om särskilt förordnande i vissa fall


Kammarrätten i Stockholm konstaterade i en dom att Socialstyrelsen ska fatta beslut om särskilt förordnande i samtliga fall.

Genom en lagändring kommer den ordning som gällde innan kammarrättens dom att återställas. Det innebär att regionerna från och med den 1 mars 2020 får fatta beslut om särskilt förordnande för icke legitimerade läkare att utöva läkaryrket i vissa fall.

I vilka fall som regionerna får fatta beslut om särskilt förordnande framgår av Socialstyrelsens föreskrifter. Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter. De nya föreskrifterna utkommer från trycket inom kort och du hittar dem i pdf-format längre ned på den här sidan. De har likvärdigt innehåll som de tidigare föreskrifterna om särskilt förordnande och innebär att regionerna exempelvis kan fatta beslut om särskilt förordnande för den som ska genomgå allmäntjänstgöring eller vikariera som underläkare efter avlagd läkarexamen, för den som har fått beslut om provtjänstgöring och för medicinstuderande efter termin nio.

Här hittar du de nya föreskrifterna om särskilt förordnande (pdf)

Sök pedagogisk AT i Region Stockholm

Region Stockholm och Karolinska Institutet erbjuder från 2021 fyra stycken AT-tjänster med pedagogisk inriktning. Tjänsten innefattar sedvanlig allmäntjänstgöring på Karolinska Sjukhuset, Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset eller Capio S:t Görans sjukhus med ett tillägg om sex månaders pedagogisk tjänstgöring och utbildning.   

Tjänsten ger möjlighet och förutsättningar att meritera sig på det pedagogiska området samtidigt som man ges möjlighet att fullfölja en komplett allmäntjänstgöring. Vi önskar ge möjligheten att öka den pedagogiska färdigheter hos särskilt intresserade AT-läkare och bereda möjlighet att fördjupa sig inom ämnet pedagogik under sin allmäntjänstgöring.    

Läs mer och ansök här, senast den 16 februari.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?