Bastjänstgöring (BT)

Den 1 juli 2021 infördes läkarnas bastjänstgöring som en del av läkarnas specialiseringstjänstgöring. Införandet av bastjänstgöring är en del av en större reform där den nya svenska läkarutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande, allmäntjänstgöringen tas bort och specialiseringstjänstgöring förlängs.

Bastjänstgöring – upplägg

Bastjänstgöringen kan med fördel utformas som en fristående del av specialisttjänstgöringen (ST) – i regel som en visstidsanställning på 12 månader. Bastjänstgöringen kan också ingå som en del av en ST fram till specialistansökan och ska i så fall förläggas under första delen av ST.

Enligt Socialstyrelsens förslag kommer bastjänstgöringen (BT) vara en i regel ett år lång målstyrd utbildning, med en minimitid på sex månader. De obligatoriska och tidsbestämda delarna av tjänstgöringen är:

  • Minst 3 månader klinisk tjänstgöring inom allmänmedicin
  • Minst 3 månader klinisk tjänstgöring inom akut sjukvård

Genom de obligatoriska tjänstgöringarna och ytterligare högst två tjänstgöringsplaceringar ska BT-läkaren kunna uppnå bastjänstgöringens samtliga 18 delmål.

Tidigare klinisk tjänstgöring efter läkarexamen upp till 6 månader kan tillgodoräknas i fall att tjänstgöringen är utformad enligt Socialstyrelsens föreskrifter inklusive allmänna råd och delmålskompetens är uppnådd.

Syftet med bastjänstgöring

Syftet med bastjänstgöringen (BT) är att på ett likvärdigt sätt introducera legitimerade läkare till svensk sjukvård, dels för läkare som utbildats inom den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen som påbörjas höstterminen 2021 och för läkare med legitimation utfärdad i annat land. BT fokuserar på att öka och fördjupa klinisk kunskap, kliniska färdigheter och att utveckla professionalism.

Bastjänstgöring bedrivs i projektform 2021 - 2022

Region Stockholm genomför ett projekt från och med 30 augusti 2021 med 30 BT-tjänster. Tjänsterna innebär en visstidsanställning på 12 månader som BT-läkare på BT-enheten på Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Tjänstgöringen sker inom allmänmedicin (fyra månader), akut sjukvård (fyra månader) geriatrik (två månader) och psykiatri (två månader). Placeringarnas ordningsföljd kan variera. Fokus ligger på eget kliniskt patientarbete med handledning som kombineras med utbildning i form av seminarier och kurser. Utvärderingen av projektet sker kontinuerligt och är del av planeringen för framtida BT-program i regionen.

Behovsanalys av BT-tjänsterna – som visstidsanställning eller integrerad del av ST - pågår och ligger till grund för antalet BT-rekryteringar och BT-tjänster framöver.

Framtida ansökningstider och antalet BT-platser för 2022 meddelas här när analysen är slutförd.

Information on BT in English

If you want to work as a physician in Sweden you need a Swedish license to practice medicine as a physician, a working permit, and a residence status. A prerequisite for a license to practice medicine is an effective operative language proficiency (C1 according to the CERS scale).

Further requirements you might have to meet depend on your country of origin (within or outside the European Union) and the country of your graduate studies (within or outside the European Union).

For further information please refer to the National Board of Health and Welfare and Swedish Migration Agency homepage.

The BT is an introductory part of residency. You can work as a physician as soon as you have obtained the Swedish license to practice medicine without commencing BT. However, we strongly recommend that any temporary post you might commence can be credited for BT, which implies that your post needs to be in accordance with the National Board of Health and Welfare's BT and ST regulations.

We have yet to decide on the next application period for 2022 and will publish any updates on this page.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?