AT, BT och ST- tjänstgöring

Allmäntjänstgöring, AT, efter läkarexamen är ett krav för att få läkarlegitimation och för att göra specialiseringstjänstgöring, ST. Specialiseringstjänstgöring, ST, är den vidareutbildning som legitimerade läkare genomför för att uppnå specialistkompetens.

För dig som söker allmäntjänstgöring (AT)

För dig som gör din allmäntjänstgöring, handleder eller är ansvarig för AT-läkare

För dig som gör din specialiseringstjänstgöring, handleder eller är ansvarig för ST-läkare.

Bastjänstgöring (BT) Region Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?