Psykolog

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Jordi - psykolog på Tiohundra AB

Utbildning

Psykologprogrammet är en femårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket psykolog. Efter avslutad examen måste du först göra praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP) under tolv månader innan du kan ansöka om legitimation. Den praktiska tjänstgöringen gör du under handledning av en erfaren psykolog.

Möjligheter

Som psykolog arbetar du med att förebygga och lindra psykisk ohälsa. Du får arbeta med utredningar och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö inom till exempel hälso- och sjukvård, företag eller socialtjänst.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?