Biomedicinsk analytiker

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Shakir - biomedicinsk analytiker på Karolinska Universitetslaboratoriet

Utbildning 

Biomedicinska analytikerprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket biomedicinsk analytiker. Utbildningen är en blandning av teknik, medicin och naturvetenskap. Du varvar teori och praktik.

Möjligheter

Som biomedicinsk analytiker arbetar du på sjukhus, i läkemedelsindustrin eller i laboratorier. Du kan till exempel arbeta inom laboratoriemedicin med prover och analyser eller inom klinisk fysiologi där du utför undersökningar på patienter med hjälp av medicinsk utrustning. Du kan också delta i forsknings- och utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården eller inom läkemedelsindustrin.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?