Arbetsterapeut

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Daniela - arbetsterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset

Utbildning

Arbetsterapeutprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket arbetsterapeut. Huvudområdet som du läser är arbetsterapi, dessutom ingår humanbiologi, medicin samt samhälls- och beteendevetenskap. Praktik ingår som en viktig del av utbildningen. Under studierna får du prova dina kunskaper praktiskt och lära känna de arbetsfält där arbetsterapeuter jobbar.


Möjligheter

Som arbetsterapeut arbetar du med att förebygga, förbättra och kompensera
personers nedsatta aktivitetsförmåga. Du får träna människor som på grund av olycka, sjukdom eller medfött handikapp har svårt att klara sitt dagliga liv. Dina kunskaper hjälper dem att få ökad livskvalitet och ett mer självständigt liv. Du jobbar med att träna patienten, ofta i team med andra yrkesgrupper.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?