Våra arbetsplatser

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare. Här arbetar idag 45 000 medarbetare. Inom våra olika verksamheter finns en mängd yrkes- och karriärmöjligheter, till exempel för ekonomer, sjuksköterskor, jurister, radiologer, ingenjörer och kirurger.

Våra verksamheter

Inom Region Stockholm finns en bred variation av både arbetsmiljöer och karriärmöjligheter. Hos oss kan du till exempel arbeta inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik eller fastighetsförvaltning.

Läs mer om hur det är att arbeta i våra verksamheter

Regionens förvaltningar

Inom Region Stockholm finns flera förvaltningar som ansvarar för att genomföra de uppdrag som Region Stockholms förtroendevalda har fattat beslut om. Det handlar till exempel om att se till att regionens invånare har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård, en väl utbyggd och pålitlig kollektivtrafik samt ett kulturliv som är tillgängligt för alla.

Mer information om våra förvaltningar

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?