Utveckling av Region Stockholms förlossningsvård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Förlossningsklinikerna har utvecklat sin organisation och prövat nya arbetssätt i förlossningsvården under 2022 för att ge barnmorskorna en bättre arbetsmiljö. Satsningen på arbetsmiljön inom förlossningsvården fortsätter under 2023.

Fotograf: Carin Wesström

Åtta punkter för en utvecklad förlossningsvård

Region Stockholm satsar 550 miljoner kronor under en treårsperiod, 2022-2025, för att stärka förlossningsvården i länet. Satsningen har fått namnet åttapunktsprogrammet och målet med förändringen är tydligt: bättre arbetsmiljö, mindre stress för medarbetarna på förlossningsklinikerna och samtidigt ökad trygghet för de födande. Varje klinik utvecklar sin verksamhet så att den passar klinikens förutsättningar och behov.

Under 2022 har klinikerna utvecklat sin organisation och prövat nya arbetssätt. Man har också, med delaktighet från medarbetarna, anpassat bemanning och schemaläggning och tydliggjort roller och introduktionsprogram till nya kollegor. Det är några av de förändringar som genomförts under 2022 för en mer hållbar förlossningsvård och bättre arbetsmiljö för barnmorskor, undersköterskor och läkare.

Satsningen på arbetsmiljön inom förlossningsvården fortsätter under 2023.

De åtta punkterna: 

 1. En födande, en barnmorska
 2. Arbetsplatsrotation
 3. Ökad läkarbemanning
 4. Förbättrade processer i kedjan Graviditet-Förlossning-Eftervård
 5. Kompetensstege
 6. Handledning och mentorskap
 7. Utvärdera 24/7-avtalet
 8. Uppgiftsväxling servicepersonal

Teamens samarbete och förändrade roller

Under 2022 har alla kliniker arbetat för att organisera arbetet och utbilda sina medarbetare på så sätt att barnmorska ansvarar för en födande i taget, när förlossningen är i en aktiv fas. Barnmorskorna kan fortfarande finnas tillgängliga för andra pågående förlossningar de gånger det behövs, men de ansvarar för en födande i taget. Arbetssättet implementeras stegvis, i takt med att klinikerna arbetar fram sina rutiner och att bemanningsläget tillåter det.

Teamet runt den födande består till vardags av barnmorska, undersköterska och läkare.

Kompetensstege för barnmorskor klar

Region Stockholm har tagit fram en kompetensstege för barnmorskor. Tidigare har kompetensstegen varit gemensam för specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Med en kompetensstege blir det tydligt för medarbetaren vilka utvecklings- och karriärvägar det finns inom det egna yrket. Den som är ny i yrket kan se vilka färdigheter och erfarenheter som hen förväntas ha, för att kunna avancera i sin yrkesroll.

Region Stockholms arbete med kompetensstegar är unikt i sin omfattning och har legat till grund för den nationella utvecklingen av karriärmodeller för medarbetare i kliniska verksamheter. 

Syftet med Region Stockholms kompetensstegar är att attrahera, inspirera och behålla medarbetare i den kliniska vården. Det sker genom att skapa tydliga karriärvägar och förutsättningar för kompetensutveckling inom det egna yrket.

Kompetensutvecklingen utgår från verksamhetens och patienternas behov genom att integrera vårdutveckling och forskning i det kliniska arbetet. Alla medarbetare bidrar på olika sätt med att utveckla vården. Kompetensstegens högre nivåer ställer tydligare krav på att medarbetaren ska leda och utveckla vården, ofta inom ett specifikt område.

Kompetensstegen har tagits tillsammans med medarbetare från alla typer av barnmorskeverksamheter, från ungdomsmottagning till universitetssjukhusets specialistkliniker. Denna kompetensstege är en av punkterna i Region Stockholms åttapunktsprogram för att utveckla förlossningsvården.

Ta del av kompetensstegen i högerkolumnen. 

Koordinatorer på alla kliniker hjälper kollegor

För att leda arbetet under arbetspasset finns koordinatorer på alla kliniker. Deras uppgift är förutom att leda och fördela arbetet även att hjälpa kollegor. Koordinatorerna har inga egna patienter och är därför tillgängliga för frågor och för att bolla tankar och strategi med. Koordinatorn kan själv, eller genom att utse annan erfaren kollega, stötta inne på förlossningsrummet när en mindre erfaren barnmorska vill ha stöd.

Den som ska föda barn rekommenderas att ringa den klinik som den blivande mamman önskat när det är dags att föda. Om det är många födslar samtidigt på en klinik så hittar kliniken en plats på en annan klinik som kan ta emot. Eftersom situationen förändras från timme till timme är det viktigt att ringa när det är dags.

Det nya arbetssättet ”En födande en barnmorska”

Arbetssättet "en barnmorska en födande" innebär att en barnmorska ansvarar för en födande i taget, när förlossningen är i aktiv fas. Barnmorskan kan delta i andra pågående förlossningar när det behövs, till exempel i vissa moment under ett förlossningsförlopp, men de ansvarar endast för en födande i taget. Detta arbetssätt är på väg att införas i Region Stockholm. Det införs stegvis, i takt med att bemanningen möjliggör det. Det kommer fortfarande att finnas dagar och nätter då många föder barn samtidigt och där teamen behöver arbeta med andra teamsammansättningar för att kunna stötta alla som föder. När det är praktiskt möjligt används arbetssättet en barnmorska, en födande i aktiv fas.

Arbetssättet innebär:

 • Att en barnmorska ansvarar endast för en födande i aktiv förlossning samtidigt.
 • Barnmorskan kan även ha ansvar för någon som redan fött eller som ännu inte kommit i en aktiv fas, till exempel vid en igångsättning av förlossningen.
 • Teamet kring den födande som består av olika professioner, säkerställer att den födande inte lämnas ensam under förlossningens aktiva fas, om inte den födande ber om att få vara ensam.
 • Med aktiv förlossning avses ”regelbundna, smärtsamma sammandragningar i kombination med att modermunnen är öppen minst 5 cm” (definition framtagen av SFOG och SBF i juni 2021).

Stor andel av blivande föräldrar får sitt förstahandsval

I Region Stockholm väljer de blivande föräldrarna på vilken förlossningsklinik de önskar föda i första hand. Detta val görs numera i appen Alltid öppet. Andelen som får sitt förstahandsval är 94-96 procent, vilket innebär att de allra flesta får föda på den klinik som de själva har önskat. De som hänvisas till annan klinik är förhållandevis få, vilket beror på att ett tätare samarbete mellan klinikerna har införts, men också på sjunkande födelsetal.

Region Stockholms förlossningskliniker tar också emot patienter från andra regioner, när platstillgången medger det. Klinikerna i närliggande län samarbetar kring platser för födande, de gånger detta behövs.

Statistik och nyheter om förlossningsvården

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?