Centrala samverkansgruppen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I centrala samverkansgruppen sker samverkan på central nivå i Region Stockholm med utgångspunkt i ramavtal "Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Stockholms läns landsting" som arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna har kommit överens om. Centrala samverkansgruppen är i första hand ett forum för information och dialog, med beredning samt i förekommande fall slutbehandling av ärenden.

De frågor som behandlas är ofta av strategisk karaktär med långsiktiga effekter avseende en eller flera av Region Stockholms verksamheter. Inriktningen är att informationsutbyte och dialog i centrala samverkansgruppen ska omfatta de frågeområden som bereds i regionstyrelsen och dess underorgan.

Genom behandling av fråga/ärende i centrala samverkansgruppen fullgör arbetsgivaren den primära informations- och förhandlingsskyldigheten enligt Medbestämmandelagen. Detta gäller även om enighet inte uppnås mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna om ett beslutsförslag i ett ärende.

Huvudprincipen är att informations- respektive förhandlingsskyldigheten ska vara fullgjord innan beslut i regionstyrelsen (behandling i utskott kan ske innan slutbehandling ägt rum).

För mer fördjupad information se "Utvecklingsavtal för det landstingscentrala samverkansarbetet inom Stockholms läns landsting" LS 0905-0465.

Kallelser och mötesanteckningar 2022

Möte 12 januari
Möte 2 februari
Möte 23 februari
Möte 23 mars
Planeringsdag 30 mars
Möte 4 maj
Möte 1 juni
Möte 10 augusti
Möte 7 september
Möte 12 oktober
Möte 9 november
Möte 30 november

Kallelser och mötesanteckningar 2021

Möte 13 januari
Möte 3 februari
Möte 24 februari
Möte 31 mars
Extra möte 7 april
Möte 5 maj
Extra möte 11 maj
Möte 2 juni
Möte 11 augusti
Möte 8 september
Möte 6 oktober
Möte 10 november
Möte 1 december

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?