Hbtq varje dag, dygnet runt

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm finns till för länets invånare. Varje dag, dygnet runt ansvarar vi för att alla människor oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning blir bemötta med respekt och professionalitet inom våra verksamheter. Här är några exempel på vad vi arbetar med i Region Stockholm.

En öppen, jämställd och inkluderande region

Vi jobbar långsiktigt för att utveckla Europas mest attraktiva storstadsregion. Alla - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder - ska ha jämlika livsvillkor och likvärdiga möjligheter till inflytande och resurser.

Hbtq-utbildning och diplomering

Region Stockholm erbjuder en hbtq-diplomering för egna verksamheter och de verksamheter som vi har vårdavtal med.

Utbildningen ger grundkunskap kring kön, sexualitet och hbtq-frågor samt introduktion till normkritiska förhållningssätt såväl teoretiskt som praktiskt.

 

Thibault Angles du00b4u0080u0099Ortoli och Rasmus Sandsten

 

Vårdcentralen den första ingången

Länets över 200 vårdcentraler är den första ingången för de flesta vårdbehov. Här finns en bred kompetens och du får stöd vidare till specialistmottagningar efter behov.

Södersjukhuset är en av de vårdgivare i regionen som utvecklat en särskild medicinsk spetskompetens när det gäller vård för hbtq-personer.

Team för könsutredning

I Region Stockholm finns två mottagningar som vänder sig till dig som funderar över din könsidentitet. Anova vänder sig till dig som är över 18 år. Mottagningen KID för könsinkongruens och -dysfori tar emot barn och ungdomar på remiss från annan barnpsykiatrisk verksamhet efter bedömning.

Remiss krävs för att komma till mottagningarna.

 

Läs mer på 1177 Vårdguiden eller ring 1177

På sajten 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om rätten att älska den man vill, vara den man vill och att slippa definiera. På telefon 1177 kan du få sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. 

Mer information finns på 1177 Vårdguiden

Flera sätt att lämna synpunkter eller klaga

Du kan lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt:

  • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling
  • Kontakta patientnämnden
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
  • Du kan också anmäla händelser till Diskrimineringsombudsmannen eller polisen, om dina klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt
     
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?