Life science och programkontoret

Stockholmsregionen har en stark life science-sektor. Vi har nu utvecklat en strategi tillsammans med akademi och näringsliv. Målet är att bli en av världens främsta life science-regioner med ledande forskning, innovation och produktion.

Samarbetet mellan sjukvård, akademisk forskning och näringsliv är grundläggande för Stockholmsregionens styrkeposition.

För att fortsätta att attrahera världsledande forskare och företag och för att nå målet att bli en av världens ledande life science-regioner vill vi vässa och stärka samarbetet ytterligare. Därför inrättades 2022 ett programkontor med uppgift att ta fram och genomföra handlingsplaner för prioriterade delar av regionens life science-strategi såsom hälsodata, precisionsmedicin och kliniska prövningar. Det arbetet görs i samverkan med akademi, kommun och näringsliv. 

Innehåll