Arbeten vid station Fisksätra

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under perioden februari - december 2023 bygger SL om station Fisksätra till mötesstation med dubbla spår och ny plattform. Här beskriver vi vilken typ av arbeten som pågår, tidplaner och vilken påverkan arbetena har.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskicken när plötsliga förändringar i arbetena sker. 

Helgarbeten vecka 36 och 37

Under helgerna vecka 36-37, 9-10 och 16-17 september kommer vi att utföra arbeten med de nya plattformarna och med kanalisation längs spåret. Vi kommer använda grävmaskin och hjullastare vid arbetena. 

Arbetstiderna är klockan 07.00-19.00 men de bullrande momenten begränsas till klockan 08.00-16.00. 

Bullrande arbeten under vecka 35-36

Under vecka 35-36 kommer arbetena vid Fisksätra station tidvis att bullra och gnissla. Vi kommer då att sätta de nya dubbelspåren på plats. Arbetet utförs med en spårriktare som lyfter spåret och packar makadamen med vibrationer, så att det hamnar på rätt höjd och bredd. 

Arbetstiderna är klockan 07.00-19.00.

Pågående arbeten 

Arbete pågår med att bygga den nya stationen med två nya perronger, ny hiss och trappor och spåret läggs på plats.

Vi arbetena med den nya hissen är en del av gångbron ibland avstängd, men du ska hela tiden kunna passera.

Gångtunneln avstängd

Gångtunneln under spåret i höjd med idrottsplatsen stängs av eftersom den måste breddas då den ska gå under två spår istället för ett. Tunneln under gatan och trappan mot Fisksätravägen håller vi öppen. Gångvägen på norra sidan om spåret, mellan skolan och idrottsplatsen, kommer även den att hållas öppen under hela projektet. 

Vi planerar att öppna gångtunneln igen under hösten. 

Fisksätravägen enkelriktas för biltrafiken

Sedan den 1 mars är biltrafiken på Fisksätravägen enkelriktad för bilar som kör österut. Körfältet med trafik västerut stängs av i höjd med Hamnvägen och bilarna får köra via Fidravägen istället. Infarten till Hamngatan påverkas inte av avstängningen. Infarten till Harrgatan flyttar en liten bit västerut, var uppmärksam på skyltningen i området! 

Denna lösning gäller till och med december i år. 

Så mycket kommer det att bullra 

Vissa arbetsmoment kommer att vara bullrande, såsom schaktning och sprängning. Arbetena kommer att bullra och märkas av som mest under projektets första månader när rivningarna pågår, sedan börjar vi bygga nytt vilket inte kommer att vara lika störande. Vi kommer att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller och kontinuerligt att mäta bullernivåerna. Vid arbetsmoment som dammar kommer vi att bevattna för att minimera dammet.

Arbetstider

Arbetena kommer förutom i undantagsfall att utföras dagtid på vardagar, klockan 07-19. Om arbeten skulle behöva utföras helger, kvällar eller nätter kommer detta att aviseras via sms-aviseringar, anmäl ditt mobilnummer här.

Flygfoto med planområde och kommande ombyggnad finns utmarkerad.

Det ska vi göra

  • Fisksätra station byggs om och kompletteras med ytterligare ett spår. Stationen får då en dubbelriktad trafik så att tåg i respektive riktning kan mötas i Fisksätra. Därmed kan turtätheten öka till 12- minuterstrafik.
  • Stationsområdet utvidgas cirka 4 meter söderut mot Fisksätravägen för att rymma ett nytt spår. Befintligt spår flyttas cirka 2 meter norrut mot bergslänten. Båda spåren får varsin plattform på respektive sida av spårområdet.
  • Norra plattformen nås som tidigare från både gångbro i öster och cykelpassage under järnvägsbron i väster.
  • Den södra plattformen får trappor och ramper direkt från Fisksätravägen och även trappa till gångbron över spåren.
  • Vid den norra plattformen anläggs en hiss till gångbron.
  • Stationen får förbättrad tillgänglighet och utrustas med väderskydd och ny belysning på båda plattformarna
  • Förbättring av plattformar, spår och växlar.
  • Breddningen av spårområdet innebär att den befintliga gång- och cykelpassagen under järnvägsbron väster om stationen kommer att förlängas.
  • En ny byggnad för tekniska installationer byggs i sydöstra delen.

Detaljplan för Fisksätra station

Många arbeten på liten yta

Förutom SLs arbeten med Saltsjöbanans station kommer flera andra arbeten att pågå samtidigt i Fisksätra:

 

Saltsjöbanan avstängd 2023 - 2024

Saltsjöbanan är avstängd och ersätts med buss från början av 2023 till början av 2024. Under avstängningen kommer även Nacka kommun och Nya tunnelbanan utföra arbeten som kräver avstängning. Läs mer om avstängningen. 

Sök din resa på sl.se eller i sl-appen. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?