Lars Rottem Krangnes (C)

Parti: Centerpartiet (C)

Kontakta Lars Rottem Krangnes

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriutskott
Ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott
Ersättare
Regionfullmäktige
Ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ersättare
  • Senast granskad: 12 september 2023