Senaste bygginformationen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

SL skickar löpande ut information till de som blir berörda av våra arbeten längs med Roslagsbanan. Här kan du hitta våra senaste utskick samt senaste informationen som rör sträckan Täby kyrkby - Kragstalund.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi kommer att använda sms-utskicken när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Arbeten under 2021

Alla gång- och cykelvägar öppna
Nu är alla gång- och cykelvägar i Täby kyrkby öppna. Sedan tidigare är gång- och cykelvägen mellan Lokevägen och Kragstalund station öppnad och nu är även gång- och cykelvägen på östra sidan från tunneln vid Adolf Lemóns väg/Snöbärsgränd ner till Täby kyrkby station öppen. Även gångvägen via trappan på västra sidan av spåret är nu öppen. 

Nattarbete vecka 45
Natt mot onsdag (10 november) mellan klockan 01.30-04.40 kommer ett bullrande underhållsarbete ske mellan tunneln vid Adolf Lemóns väg /Snöbärsgränd och Lokevägen. Det är en ränna som ska justeras med maskin. Arbetet sker på ett sätt där buller minimeras i den mån det går och under en så kort period som möjligt.

Parkeringen stängd
Dubbelspåret på Roslagsbanan är nu öppet och tågen rullar till Lindholmen. Vi har därför stängt den tillfälliga infartsparkeringen vid Prästhagsvägen i Täby kyrkby.
Vi hänvisar till infartsparkeringen på Blendavägen vid Skolhagensskolan.

Våra arbetstider
Dubbelspåret är öppet och tågen rullar på banan. Vi fortsätter att färdigställa längs sträckan Täby kyrkby och Kragstalund. 
Grundtider för våra arbeten är vardagar klockan 07.00 – 19.00. Vissa kvällar behöver vi arbeta till klockan 22.00, då med mindre bullrande arbeten. Vi arbetar även de flesta helger, inför dessa skickar vi ut sms till alla som anmält sig. Arbetstider på helger är klockan 08.00 – 17.00. 

Arbeten under avstängningen 2021 Täby.pdf

210609 Karta avstängning av GC-väg Byle - Kragstalund.pdf

210409 Avstängda GC-vägar våren 2021.pdf

210226 Lokevägen öppnar för gång- och cykelväg.pdf

210201 Förbjudet beträda spårområdet.pdf

210108 Gång- och cykelväg Adolf Lemon öppnar.pdf

201214 Täby kyrlby Arbeten efter årsskiftet.pdf

201021 Jarlabankes väg öppnar.pdf 

201019 Lokevägen tillfälligt avstängd.pdf

200827 Arbetstider hösten 2020.pdf

200828 Spårriktare i Täby kyrkby.pdf

200819 Skolstart augusti 2020.pdf

2006003 Förlängda arbetstider.pdf

200623 Nu stänger vi Hembergavägen.pdf

200507 Sprängning vid Jarlabankes väg.pdf

200507 Sprängning vid Lokevägen.pdf

200429 Intensifierade abeten vid Lokevägen.pdf

200130 Spontning vid Snöbärsgränd.pdf

200123 Trafikomläggningar vid Lokevägens järnvägsövergång.pdf

191218 Nyhetsbrev Täby kyrkby dec/jan.pdf

191218 Avstängt vatten Jarlabankes väg.pdf

191203 Nyhetsbrev Täby kyrkby.pdf

191128 Täby kyrkby, Trädfällning Lokevägen.pdf

191118 Kvällsarbete Bussvändslingan.pdf

191114 Torgnyvägens arbeten tillfälligt stoppade.pdf

191114 Helgarbete vid tillfälliga busshållsplatser.pdf

191114 Lokevägen avstängd.pdf

191111 Tillfällig väg Torgnyvägens.pdf

191023 Omledning av cykelväg och flytt av cykelställ.pdf

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?