Prenumeration

Du kan få nyheter från ett övergripande verksamhetsområde, från ett specifikt ämne eller projekt. Välj vilka kategorier du är intresserad av i listan nedan. 

Personuppgifter som sparas om dig då du prenumererar 
På regionstockholm.se sparas dina personuppgifter då du väljer att prenumerera på nyheter eller sammanträden. Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig.

För att administrera din prenumeration sparar vi din mejladress. Din mejladress används enbart för att skicka ut önskade prenumerationer. Att sprida information om Region Stockholms verksamhet är en arbetsuppgift av allmänt intresse, vilket är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan när som helst avregistrera din prenumeration, vilket du gör via en länk i utskicket. Dina personuppgifter kommer då att raderas från listan över prenumeranter.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på sidan Integritet och behandling av personuppgifter

Du måste välja minst en kategori

Prenumerera på alla nyheter från ett verksamhetsområde Visa undermeny

Prenumerera på nyheter inom ett ämne Visa undermeny

Prenumerera på nyheter om projekt och satsningar Visa undermeny

Ange din e-postadress Skicka prenumerationen till